Σπουδές στην Ολλανδία

Ολλανδία

Στην Ολλανδία υπάρχουν πάνω από 1000 προγράμματα σπουδών, στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η αγγλική. Υπάρχουν 14 πανεπιστήμια στην Ολλανδία, όπου ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ποικίλλει, από 3.000 έως 30.000 φοιτητές, σύνολο 185,000 φοιτητές.
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα (Master) διαρκούν από 1 έως 2 χρόνια (60-120 credits) και οδηγεί στην απόκτηση MSc ή MA και το Διδακτορικό διαρκεί τουλάχιστον 4 χρόνια. Οι βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι η κατοχή πρώτου πτυχίου και το αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (IELTS ή TOEFL) καθώς και η αποστολή, μαζί με την αίτηση, του Motivation Letter, όπου ο υποψήφιος παραθέτει του λόγους για τους οποίους επιθυμεί να σπουδάσει στην Ολλανδία το μεταπτυχιακό της επιλογής του και στο οποίο δίνεται μεγάλη βάση κατά τη διαδικασία της επιλογής. Οι επιμέρους προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι, τα δίδακτρα κ.α διαφέρουν από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και από μεταπτυχιακό σε μεταπτυχιακό.
Τα δίδακτρα κυμαίνονται από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του μισού κόστους των διδάκτρων στους φοιτητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών, μέσω επιδομάτων.

Χρήσιμες διευθύνσεις στο Internet

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αγγλόφωνα μεταπτυχιακά, υποτροφίες

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους

Bασιλική Ολλανδική Πρεσβεία

Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ένωση πανεπιστημίων της Ολλανδίας

Λίστα πανεπιστημίων της Ολλανδίας

πηγή: http://career.duth.gr

πληροφορίες επίσης μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://studylink.com/study-in-netherlands/