Μεγάλες μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων σύμφωνα με το τελικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ που μπορείτε να δείτε εδώ έχουμε μεγάλες μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων στα 4 από τα 5 πεδία. Πατήστε εδώ  για να δείτε τις μεταβολές  ανά πεδίο και ανά ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από το πίνακα αυτό προκύπτουν οι εξής μεταβολές ανά πεδίο:
Στο 1ο πεδίο -13% για τα ΑΕΙ και -34% για τα ΤΕΙ
Στο 2ο πεδίο 33% για τα ΑΕΙ και 21% για τα ΤΕΙ
Στο 3ο πεδίο 2% για τα ΑΕΙ και -2% για τα ΤΕΙ
Στο 4ο πεδίο 49% για τα ΑΕΙ και -38% για τα ΤΕΙ
Στο 5ο πεδίο 22% για τα ΑΕΙ και -40% για τα ΤΕΙ

Καλοδήμος Δημ. , Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας