Τα επαγγέλματα που έχουν μέλλον

Τα συμπεράσματα της πρώτης μεγάλης έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης για τις ειδικότητες που θα παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση τα επόμενα χρόνια
Κ. ΠΑΠΑΔΗΣ – Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | Κυριακή 1 Νοεμβρίου 1998

Η αναζήτηση επαγγελμάτων και ειδικοτήτων με αυξημένες προοπτικές στην αγορά εργασίας αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους διασφάλισης του εργασιακού μέλλοντος των νέων.

Ετσι η διερεύνηση των τάσεων της αγοράς εργασίας είναι απαραίτητη, ώστε να κατευθυνθούν εγκαίρως οι νέοι προς τις ειδικότητες που θα παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη μεγάλη έρευνα στη χώρα μας για την καταγραφή των τάσεων στην αγορά εργασίας, σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, κατόπιν εντολής του υπουργείου Εργασίας.

Πρόκειται για την πρώτη μεθοδευμένη προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα προκειμένου να χαρτογραφηθούν τα επαγγέλματα ανά γεωγραφική περιφέρεια και ταυτόχρονα να καταγραφούν οι τάσεις αύξησης ή μείωσης της ζήτησής τους στην τοπική αγορά εργασίας.

Η καταγραφή των ειδικοτήτων με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας κρίθηκε απαραίτητη από το υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε να προσαρμοστούν σε αυτές τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται στη χώρα μας με την επιδότηση των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ωστόσο η καταγραφή των επαγγελμάτων δεν σταματάει εδώ. Η μελέτη για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ανά περιφέρεια θα αποτελεί εφεξής μια διαρκή διαδικασία, έτσι ώστε να απεικονίζονται συνεχώς οι αλλαγές που συντελούνται στις τοπικές αγορές εργασίας.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να δημιουργήσει στο Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης ένα σταθερό μηχανισμό καταγραφής της ζήτησης των επαγγελμάτων.

Η έρευνα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης έχει προσαρμόσει τις προβλέψεις της γύρω από τα δυναμικά και τα φθίνοντα επαγγέλματα στη διετία 1998-1999. Ωστόσο αποτελεί την πρώτη βάση δεδομένων για τη συνέχιση των παρατηρήσεών της γύρω από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τα επόμενα χρόνια.

Κατά την έρευνα, επελέγησαν εννέα μεγάλες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων που την περίοδο 1993-1996 παρουσίασαν ­ στο σύνολο της χώρας ­ τις εξής αυξομειώσεις στον αριθμό των απασχολουμένων:

Περιβάλλον (12,9%), υγεία – πρόνοια (3,2%), πολιτισμός, αθλητισμός, ΜΜΕ και επικοινωνίες (1,9%), παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά επαγγέλματα (3,8%), οικονομία και διοίκηση (2,1%), πληροφορική (1%), τουρισμός και παροχή υπηρεσιών (3%), αγροτικές δραστηριότητες (-0,3%) και τεχνικές και μεταφορικές δραστηριότητες (0,1%).

Για τον εντοπισμό των δυναμικών αλλά και των φθινόντων επαγγελμάτων ανά περιφέρεια, κατά τη διάρκεια της μελέτης ελήφθησαν υπόψη τα εξής:

1. Η μεταβολή του αριθμού των απασχολουμένων σε κάθε επάγγελμα την περίοδο 1993-1996.

2. Η μεταβολή της «βαρύτητας» ενός επαγγέλματος. Η «βαρύτητα» καθορίζεται από τον αριθμό των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο επάγγελμα, σε σχέση με το σύνολο των απασχολουμένων σε μια γεωγραφική περιφέρεια.

3. Ο δείκτης των «παλαιών ανέργων», δηλαδή πόσοι από τους σημερινούς ανέργους έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Ορισμένα από τα επαγγέλματα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι τα εξής:

* Περιβάλλον. Τεχνολόγοι – τεχνικοί φυσικής και μηχανικής που έχουν σχέση με την ανακύκλωση χαρτιού, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τη διαχείριση απορριμμάτων. Τεχνολόγοι και τεχνικοί περιβάλλοντος. Τεχνικοί φυσικού αερίου.

* Επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας. Βιολόγοι και γιατροί ειδικευμένοι κυρίως σε εφαρμογές οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και νοσηλευτικής. Τεχνολόγοι βιολογικών επιστημών, βοηθοί ιατρικής, υγιεινής και δημόσιας υγείας. Χειριστές διαγνωστικού και θεραπευτικού ιατρικού εξοπλισμού. Οπτικοί. Φυσιοθεραπευτές. Ειδικοί σε θέματα διατροφής.

* Επαγγέλματα πολιτισμού, αθλητισμού και μέσων μαζικής επικοινωνίας. Δημοσιογράφοι, εικονολήπτες, ηχολήπτες, χειριστές εκτυπωτικών μηχανημάτων, διακοσμητές, αθλητικό management, προπονητές.

* Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά επαγγέλματα. Εκπαιδευτές εκπαιδευτών, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, ειδικευμένοι στην εκπαίδευση και στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ειδικοί στην πρόληψη, θεραπεία και στήριξη εξαρτημένων ατόμων από τοξικές ουσίες.

* Επαγγέλματα οικονομίας και διοίκησης. Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στελέχη ειδικευμένα στο marketing και στις δημόσιες σχέσεις. Μηχανοργανωμένη λογιστική. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι ανθρώπινων πόρων. Ειδικευμένοι στη χρηματοοικονομική και στις οικονομικοτεχνικές μελέτες. Αρχιτέκτονες πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι.

* Επαγγέλματα πληροφορικής. Μαθηματικοί, στατιστικολόγοι, σύμβουλοι πληροφορικής, σχεδιαστές και αναλυτές προγραμμάτων, χειριστές και πωλητές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

* Τουριστικά επαγγέλματα και παροχή υπηρεσιών. Λογιστές, αναλυτές έρευνας αγοράς. Ταξιδιωτικοί συνοδοί, ξεναγοί, μάγειροι, σερβιτόροι, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προώθηση τουριστικών προϊόντων και σχεδιασμός τουριστικών πακέτων. Στελέχη ξενοδοχείων.

* Αγροτικές δραστηριότητες. Θερμοκήπια, οικολογικές καλλιέργειες, τυποποίηση προϊόντων, ειδικευμένοι γεωργοκτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι μικρών εκμεταλλεύσεων. Ιχθυοτρόφοι και οστρακοτρόφοι. Ειδικοί στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Καλλιεργητές κηπευτικών, ανθέων και φυτωρίων.

* Τεχνικά και μεταφορικά επαγγέλματα. Τεχνολόγοι επιστημών μηχανικής. Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτιρίων. Μηχανικοί αυτοκινήτων, γεωργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων. Χειριστές παραγωγής προϊόντων τσιμέντου, μηχανών επεξεργασίας τροφών και ποτών. Μηχανοδηγοί. Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων και γερανοφόρων οχημάτων.