Γιατί αναμένεται να έχουμε πτώση των βάσεων στα ΑΕΙ του 5ου πεδίου

Φέτος αναμένεται πτώση των βάσεων στα ΑΕΙ του 5ου πεδίου γιατί έχουμε:
1]7,8% συνολικά λιγότερους  εισακτέους .
2]10% λιγότερους υποψήφιους που διαγωνίσθηκαν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
3] χειρότερες γραπτές επιδόσεις  στις ΑΟΘ (1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας), στα Μαθηματικά Γεν. (2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας) και  σε αρκετά άλλα  μαθήματα (Μαθηματικά(κατ), ΑΕΠΠ, κλπ).
Για τα ΤΕΙ είναι δύσκολο να γίνει ασφαλή πρόβλεψη γιατί έχουμε πολύ μεγάλη μείωση των εισακτέων κατά 37,5%.
Οι περισσότερες πιθανότητες είναι μάλλον να έχουμε άνοδο των βάσεων στα ΤΕΙ του 5ου Πεδίου.

Καλοδήμος Δ