Με το βλέμμα προς τα έξω

“Τρίτον, οι ευκαιρίες για τους Ελληνες επιστήμονες έχουν αντιστραφεί μέσα στην κρίση. Πριν, ήταν η προστατευμένη εγχώρια αγορά που έδινε τις καλές σταδιοδρομίες, σε γιατρούς, δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς. Τώρα, είναι ο ξένος πελάτης που μπορεί να δώσει καλές δουλειές, που έχουν περισσότερο ρίσκο, αλλά πλατύτερους ορίζοντες. Ηδη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις ζητούν και δεν βρίσκουν μηχανικούς πληροφορικής και σχεδιαστές εφαρμογών. Θα τους αναπληρώσουν μαθηματικοί, μηχανολόγοι, γραφίστες, μέχρι και χακεράδες φιλόλογοι – έξυπνοι και δημιουργικοί.”
Όλο το άρθρο εδώ