Σύγκριση βάσεων εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπ/ση της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών.

πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα

Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι για μια ακόμα χρονιά οι υποψήφιοι των Κοινωνικών Κριτηρίων πέρασαν με χαμηλότερες βάσεις από τους Τρίτεκνους σε 375 από τις 427 σχολές(δεν έχουν υπολογιστεί οι Στρατιωτικές & Αστυνομικές που ισχύουν άλλα κριτήρια ) ποσοστό 88%!!! Πολλοί υποψήφιοι που είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν ή Τρίτεκνοι ή Κοινωνικά Κριτήρια και δήλωσαν Τρίτεκνοι είναι χαμένοι.

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Τελαυταία τροποποίηση 6 Σεπτεμβρίου, 2013 | 1η Δημοσίευση: 30 Αυγούστου, 2013