Οι σχολές με τις περισσότερες προτιμήσεις στις Πανελλαδικές 2013

πατήστε εδώ για να δείτε τις προτιμήσεις για όλες τις σχολές σε φθίνουσα σειρά του αριθμού των υποψηφίων που δήλωσαν μια σχολή σε 1η ή 2η ή 3η προτίμηση. Η πρώτη προτίμηση δεν είναι ενδεικτική της πραγματικής ζήτησης. Μόνο 1 τους 5 περνάει σε σχολή της πρώτης προτίμησης.

pe2013-prot-all

 

 

pe2013-prot-1p

 

Οι παραπάνω αριθμοί δείχνουν τις συνολικές προτιμήσεις της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών

Τα σχόλια είναι κλειστά.