18 μαθήματα θα διδάσκονται οι μαθητές της Β Λυκείου στο Νέο Λύκειο!!!

Στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα(30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο(2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία. Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος(γενικής παιδείας) είναι τα εξής: (σε αγκύλη οι ώρες)

[2]Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
[2]Νέα Ελληνική Γλώσσα
[2]Λογοτεχνία

[2] Φυσική
[2]Χημεία
[2]Βιολογία

[3]Άλγεβρα
[2]Γεωμετρία

[1] Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
[2] Ιστορία
[2] Φιλοσοφία
[2] Πολιτική Παιδεία με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
[2] Θρησκευτικά
[1] Ερευνητική Εργασία(συνθετική εργασία/ project),
[2] Ξένη Γλώσσα, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).
[1] Φυσική Αγωγή

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και
β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη), δύο(2) ωρών

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:
α) Φυσική, τριών(3) ωρών και
β) Μαθηματικά, δύο(2) ωρών

Καλοδήμος Δ.