Πανεπιστήμιο Αθηνών: Παράταση στις εγγραφές πρωτοετών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στη σημερινή έκτακτη συνεδρία της 1ης Οκτωβρίου 2013, ύστερα από συζήτηση αναφορικά προς την άκρως σοβαρή για τη λειτουργία του Ιδρύματος κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξαιτίας της διαθεσιμότητας/κινητικότητας 498 υπαλλήλων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών έως και την 15η Νοεμβρίου 2013
Να αναληφθούν πρωτοβουλίες δημοσιοποίησης σε διεθνές επίπεδο του προβλήματος που δημιουργείται στο Ε.Κ.Π.Α., μετά την απομάκρυνση 498 μελών του Διοικητικού Προσωπικού, η οποία με τον τρόπο που αποφασίσθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία πλήττει το αυτοδιοίκητο του Ιδρύματος.
Το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει σε όλο του το εύρος με σεβασμό προς την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27ης -9-2013 των εργαζομένων για απεργία.
Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου να ορίσει προσωπικό ασφαλείας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα επείγοντος χαρακτήρα ζητήματα.
Να ζητηθεί για εύλογο χρονικό διάστημα αναστολή της εκτέλεσης της Κ.Υ.Α. 135211/Β2 (ΦΕΚ 2384/24-9-2013 τ. Β) προκειμένου να επανεξεταστεί με δίκαιο, διαφανή και αποδεκτό τρόπο η αξιολόγηση των διοικητικών δομών των Ιδρυμάτων. Προς τούτο να συγκροτηθεί Επιτροπή που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας με τη συμμετοχή του Ε.Κ.Π.Α., η οποία, μεταξύ άλλων, θα λάβει υπόψη της και τα σχετικά πορίσματα της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της Α.ΔΙ.Π.

Αθήνα 1-10-2013

Η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α.