Μορφή Απασχόλησης Μηχανικών

Ποσοστά αποφοίτων Α.Π.Θ που εργάζονται ως:
Πολιτικοί Μηχ.    Αρχιτέκτονες    Τοπογράφοι    Ηλεκτρολογοι    Μηχανολόγοι
με τις παρακάτω μορφές:
Μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα
Μισθωτοί στο δημόσιο τομέα
Συμβασιούχοι έργου, απασχολούμενοι κυρίως σ’ έναν εργοδότη (ιδιωτικός τομέας)
Συμβασιούχοι έργου, απασχολούμενοι κυρίως σ’ έναν εργοδότη (δημόσιος τομέας)
Αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό
Αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό
Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση
Τα αποτελέσματα της έρευνας:

mixanikoi.pdf