Πολύ χαμηλή η απορρόφηση αποφοίτων ΙΕΚ και ΚΕΚ στην απασχόληση

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποίησε στις δομές του CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πανελλαδικής έρευνας με τίτλο: «Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα».
Στην έρευνα που παρουσιάστηκε καταγράφηκε το σύνολο των εκροών του εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης) και στη συνέχεια διερευνήθηκε ο βαθμός αντιστοίχισής τους με την απασχόληση ώστε να αναδειχθούν νέες τάσεις και προοπτικές για την εφαρμογή στέρεων πολιτικών σύνδεσης της κατάρτισης με την απασχόληση.
Ειδικότερα, διαμέσου της έρευνας αυτής, παρέχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αξιόπιστα δεδομένα σε επίπεδο επιμέρους δομών αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης (ΙΕΚ και ΚΕΚ), καθώς και διαχρονικά δεδομένα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων σε αυτές. Η συγκεκριμένη έρευνα, πέραν της κάλυψης του προαναφερθέντος κενού, καταλήγει επιπλέον σε τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για το μείζον ζήτημα της σύνδεσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η απορρόφηση των καταρτισμένων σε αυτές τις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (μη τυπικής), στην απασχόληση είναι πολύ χαμηλή και σε ποσοστά διαμορφώνεται για τους αποφοίτους της ανοιχτής επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) σε 21,8%, ενώ για τους αποφοίτους της συνεχιζόμενης (ΚΕΚ) σε 15,7%.
Μέσα σε διάστημα 18 μηνών έχασαν τη δουλειά που είχαν βρει μετά την κατάρτιση τους το 81,2% των αποφοίτων των ΙΕΚ και το 81,5% των αποφοίτων των ΚΕΚ. Αντίστοιχα στο πρώτο εξάμηνο απώλεσαν τη δουλειά τους το 37,7% των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ και το 29,3% των ΚΕΚ.
Για τη σχέση κατάρτισης και εργασίας, σε σχέση με την αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, προκύπτει ότι 32% των αποφοίτων ΙΕΚ βοηθήθηκε στο αντικείμενο εργασίας του από την κατάρτιση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζόμενων σε ΚΕΚ ήταν μόλις 21%.
Επίσης, μόνο 15 στους 100 καταρτιζόμενους της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης βρίσκει εργασία σε διάστημα δυόμισι μηνών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των καταρτιζόμενων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι 21 στους 100, στο ίδιο διάστημα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τα ΙΕΚ ένα ποσοστό 62,3%, όπως προέκυψε από την έρευνα, δεν πήρε τελικώς πιστοποίηση.

Δείτε εδώ την παρουσίαση της έρευνας σε Power Point.

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου.

πηγή στοιχείων: http://www.kanep-gsee.gr
επιμέλεια του άρθρου: Καλοδήμος Δ.