Η Φοιτητική Λέσχη του AΠΘ

Kύριε διευθυντά

Επειτα από δημοσιεύματα που αφορούν τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (ΠΦΛ), η διοίκηση της ΠΦΛ αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινή γνώμη για τα ακόλουθα.

Η ΠΦΛ λειτουργεί για περισσότερα από 50 χρόνια με δημόσιο χαρακτήρα, παρέχοντας δωρεάν ποιοτική σίτιση στους δικαιούμενους φοιτητές του ΑΠΘ και βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τις σπουδές των παιδιών χιλιάδων ελληνικών οικογενειών. Προσφέρει επίσης στους φοιτητές του ΑΠΘ πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τους παρέχει τη δυνατότητα να οργανώνουν τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. Ο σπουδαίος αυτός κοινωνικός ρόλος της Λέσχης του ΑΠΘ υλοποιείται με την οικονομική στήριξη της πολιτείας με τη διαχείριση από τους κοσμήτορες των 11 σχολών του ΑΠΘ, που μαζί με τον πρύτανη αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης. Για την εύρυθμη λειτουργία της ΠΦΛ, η πολιτεία έχει στο παρελθόν δημιουργήσει 152 οργανικές θέσεις από τις οποίες σήμερα καλύπτονται μόνο οι 23. Οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται εδώ και πολλά χρόνια από εργολαβικούς υπαλλήλους. Ο πρύτανης και το Δ.Σ. της ΠΦΛ περιόρισαν σημαντικά τον αριθμό των εργολαβικών υπαλλήλων από 165 σε 130, ώστε το σύνολο των υπαλλήλων να αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις. Παράλληλα, μειώθηκε η δαπάνη λειτουργίας της ΠΦΛ από 7.853.742 ευρώ το 2009 σε 4.739.107 ευρώ το 2012. Η μείωση αυτή της δαπάνης είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλεται για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της ΠΦΛ, που καλύπτει τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος με 70.000 φοιτητές.

Ειδικότερα, η σημερινή διοίκηση της ΠΦΛ με τη βοήθεια των πρυτανικών αρχών υλοποιεί πρωτόγνωρες αλλαγές, όπως η πλήρης λειτουργία τα Σαββατοκύριακα και η καθημερινή παροχή πρωινού στους φοιτητές. Οι αλλαγές αυτές έχουν οδηγήσει σε καλύτερη λειτουργία, ικανοποιούν το διαρκές αίτημα για δωρεάν σίτιση των φοιτητών, διατηρούν τον δημόσιο χαρακτήρα της ΠΦΛ και ενισχύουν τον πολιτιστικό και κοινωνικό της ρόλο στην πανεπιστημιακή ζωή. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων έχουν υποβληθεί περισσότερες από 7.500 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους φοιτητές για σίτιση, κάτι που δείχνει την πρωτόγνωρη θετική ανταπόκριση των φοιτητών για παροχή δωρεάν σίτισης και την ανάγκη λειτουργίας της ΠΦΛ.

Παράλληλα, αντιμετωπίζεται με εξαιρετική ευθύνη το θέμα των ποικίλων εκδηλώσεων που για χρόνια πραγματοποιούνταν στην ΠΦΛ από συλλόγους φοιτητών, ώστε οι εκδηλώσεις αυτές να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και να είναι προς όφελος των φοιτητών και του πανεπιστημίου. Επίσης έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τη βελτίωση των υποδομών της ΠΦΛ.

Με βάση όλα τα παραπάνω, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η κριτική που ασκείται σήμερα για πιθανές παρελθούσες δυσλειτουργίες της ΠΦΛ, που η παρούσα διοίκηση κληρονόμησε και αντιμετωπίζει με επιτυχία. Θα θέλαμε να είναι γνωστό σε όλους ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, να αντιμετωπιστούν με ευθύνη τα προβλήματα, ώστε η ΠΦΛ να λειτουργεί με δημόσιο χαρακτήρα και να παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές μας.

Απο τη Διοικηση της ΠΦΛ

εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ