ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Α.Π.Θ.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη έχει ως κύριο στόχο την παροχή δωρεάν ποιοτικής σίτισης στους φοιτητές του ΑΠΘ. Για να καταστεί αυτό εφικτό, ιδιαίτερα στην δύσκολη αυτή εποχή, χρειάζεται όσοι φοιτητές του ΑΠΘ επιθυμούν να σιτίζονται να υποβάλουν σχετική αίτηση. Διαφορετικά και επειδή η οικονομική επιχορήγηση από την Πολιτεία προς την ΠΦΛ, χορηγείται με βάση τους εγγεγραμμένους φοιτητές δεν θα είναι δυνατή η παροχή σίτισης. Συνεπώς για να παραμείνει σε λειτουργία η Π.Φ.Λ., είναι αναγκαία η καταγραφή των φοιτητών που ενδιαφέρονται να σιτίζονται.

Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές που επιθυμούν να σιτίζονται στην ΠΦΛ, ότι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο site www.register.auth.gr, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017. Παράλληλα, θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία κατά περίπτωση χρειάζονται και είναι αναρτημένα στο site της Π.Φ.Λ. (πχ. εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2016, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης αδελφού-ής κλπ.) και να τα ανεβάσουν μαζί με την ηλεκτρονική τους αίτηση-δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο site. Η επιβεβαίωση ότι είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email τους και θα συνδεθεί με το πάσο τους. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι πλέον δυνατή η αίτηση δωρεάν σίτισης.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της Π.Φ.Λ. καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουν για τους φοιτητές του ΑΠΘ δωρεάν σίτιση, να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Θεσσαλονίκη, 12/10/2017

Από τη Διοίκηση της Π.Φ.Λ.

Προέλευση Ανακοίνωσης Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη στις 12/10/2017 @ 12:16

Αίτηση – Δικαιολογητικά