Ανακοίνωση για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ακαδ. έτους 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις), μετά την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να προσκομίζουν μέχρι 31/10/2017 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Θωμαΐδειο Κτίριο), καθημερινά 9.30΄ έως 13.30΄, προκειμένου να τους εκδοθεί ή ανανεωθεί η κάρτα σίτισης.
Σχετικές αναρτήσεις
α) υπουργική απόφαση Φ5/68535/Β3/18.6.2012 (Φ.Ε.Κ. 1965) για καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές
β) έντυπο αίτησης-δήλωσης χορήγησης κάρτας σίτισης, ακαδ. έτους 2017-2018.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Συνημμένα αρχεία:
Υπουργική απόφαση Φ5/68535/Β3/18.06.2012 (ΦΕΚ 1965)
Έντυπο αίτησης-δήλωσης χορήγησης κάρτας σίτισης ακαδ. έτους 2017-2018