Πρόγραμμα Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα).Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η   1η Μαρτίου 2014.Παρακάτω μπορείτε να δείτε:Την αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος, το σχετικό Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και υποδείγματα βεβαιώσεων βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα: 210-63 02 648, 210-77 25 113 (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου).

Αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος.
(πατήστε εδώ).
Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνη Δήλωση.
(πατήστε εδώ).
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου (ελληνικά).
(πατήστε εδώ).
Υπόδειγμα Βεβαίωσης Βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίου (αγγλικά).
(πατήστε εδώ).
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com