Νέα Πανεπιστημικά Τμήματα

98 [ 11801 ] (ΠΑΝ)-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(2,4) -(4 έτη)
το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών

361 [ 10648 ] (ΠΑΝ)-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) -ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-(4) -(4 έτη)

Νέα Τμήματα στην Τρίπολη:
η) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας,
ι) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ια) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας
ιε) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών