Νομοθεσία

Last updated on September 24th, 2018 at 09:19 pm

Σχολικό Έτος 2018-2019

Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.
fek_2017_3807b.pdf

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

το ΦΕΚ

//////////////////////////////////

Νόμοι:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452/2017
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
Πατήστε εδώ

Ν.4351/2015 άρθρα 32 και  37 έως 46
Πατήστε εδώ

Νόμος 4342/2015
πατήστε εδώ

 Νόμος 4332/2015 (ΦΕΚ 76 τ. Α΄)
Άρθρο 21 (μετεγγραφές)
n4332_2015.pdf

Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄)
Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
n4327_2015.pdf

Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α΄)
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις
Άρθρο 13 (προαγωγή)
n4326_2015.pdf

Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄) (ΛΟΒΕΡΔΟΣ)
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις
Άρθρα 57,58,59
n4310_2015.pdf

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄) (ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ)
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
n4186_2013.pdf

ypurgikes-apofasis

Μηχανογραγικό

Το ΦΕΚ με τον αριθμό των εισακτέων 2017 εδώ

ΦΕΚ 678Β/2017
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΦΕΚ 524Β/2017
Προσθήκη 9 ΤΕΙ και 2 ΑΕΙ

ΦΕΚ 418Β/2017
Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΦΕΚ 151Β/2017
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

ΦΕΚ 2744Β/31-8-2016
Κατανομή τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : fek_2015_2647b.pdf
Y.A. Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/9-12-2015 (ΦΕΚ 2647 τ. Β΄)

Υ.Α. 85476 /Α5/29-5-2015 (ΦΕΚ 995 τ. Β΄)
Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ  50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. fek_2015_995b.pdf

-Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
– Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. fek_2015_941b.pdf

Υ.Α.  116883/Δ2/29-7-2015 (ΦΕΚ 1589 τ. Β΄)
Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο fek_2015_1589b.pdf

Δήλωση Μαθημάτων – Ωρολόγια Προγράμματα eg_81292_21052015.pdf

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016. εδώ

Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 ΦΕΚ 2937Β/2014 εδώ

Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015. (ΦΕΚ 2014/2660Β) εδώ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com