ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
Κωδικός : 1002
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Site: http://www.aerospace.uoa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 11.11
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 16120
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10870
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 70
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 70
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 56
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 57
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 40
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 16980
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 14525
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 7
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4589/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

Τελαυταία τροποποίηση 3 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουνίου, 2019