ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)
Κωδικός : 1519
Ίδρυμα: ΠΑΠΕΛ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://ds.uop.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 28 - ΦΥΣ: 22 - ΧΗΜ: 22 - ΜΑΘ: 28
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 22 - ΜΑΘ: 22 - ΠΛΗ: 28 - ΟΙΚ: 28
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Πρώην ΤΕΙ, Δημιουργήθηκε με το νόμο 4610/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.
Το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, με έδρα την Σπάρτη εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Μέχρι την 7/6/2019 δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για το τμήμα στο site του Πανεπιστημίου

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
262 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 2,4 12.54 16260 620 194 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1439 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2,4 8.36 10080 610 280 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1519 -ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΠΕΛ 2,4 8.36 9080 272 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 674 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 7180 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------