ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
Κωδικός : 1541
Ίδρυμα: ΠΔΜ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕ (2023) : 9.87
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://mre.uowm.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412299/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Δημιουργήθηκε με το νόμο 4610/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

https://mre.uowm.gr/spoydes/programma-spoydon/