ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 1614
Ίδρυμα: ΔΙΠΑΕ
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1
ΕΒΕ (2023) : 11.64
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.ihu.gr/tmimata/maieftikis/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/412310/2023
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 22 - ΦΥΣ: 22 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 31
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------