ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 1614
Ίδρυμα: ΔΙΠΑΕ
Site: https://www.ihu.gr/tmimata/maieftikis/
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 11.64
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 22 - ΦΥΣ: 22 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 31
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15407
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11387
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 115
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 115
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 91
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 95
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 4
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18695
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17595
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 12
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------