ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 305
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 11.64
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.dent.auth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] AKINHTH I
[6] [ΒΥ] ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Ι
[4] [ΒΥ] ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΟΙΧΙΕΣ
[8] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
[2] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ (ΣΓΠΧ)
[10] [ΒΥ] ΓΗΡΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΚΑΡΠΑ
[4] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Ι
[10] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ)
[5] [ΒΥ] ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ Ι
[7] [ΒΥ] ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
[10] [ΒΥ] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
[7] [ΒΥ] ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙV
[5] [ΒΥ] ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
[8] [ΒΥ] ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ)
[4] [ΒΥ] ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΙΙ
[10] [ΒΥ] ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
[10] [ΒΥ] ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[9] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΤΕΡΗΔΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ
[6] [ΒΥ] ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Ι
[2] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΓΣ-ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ
[9] [ΒΥ] ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ
---------------------------------