ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 307
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Site: http://www.vet.auth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 13.97
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 27 - ΒΙΟ: 33
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 19334
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 17812
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 100
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 100
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 85
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 85
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 19100
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 18920
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 5
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Βιοστατιστική
[1] [ΒΥ] Βιοχημεία
[1] [ΒΥ] Γενετική
[1] [ΒΥ] Γενική Ζωοτεχνία
[1] [ΒΥ] Εμβρυολογία
[1] [ΒΥ] Ιστολογία I
[1] [ΒΥ] Μοριακή Βιολογία
[1] [ΒΥ] Φυσιολογία
[2] [ΒΥ] Ανατομική, Φυσιολογία, Φαρμακολογία και Βιοχημεία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
[2] [ΒΥ] Ανατομική, Φυσιολογία, Φαρμακολογία και Βιοχημεία του Κινητικού Συστήματος
[2] [ΒΥ] Ανατομική, Φυσιολογία, Φαρμακολογία και Βιοχημεία του Περιφερικού και του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνωνκαι των Αισθητηρίων Οργάνων
[2] [ΒΥ] Ανατομική, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Βιοχημεία του Ενδοκρινικού Συστήματος
[2] [ΒΥ] Βασικές Αρχές Διατροφής
[2] [ΒΥ] Ιστολογία ΙΙ
[2] [ΒΥ] Οικονομία Ζωικής Παραγωγής
[3] [ΒΥ] Ανατομική, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Βιοχημεία του Κυκλοφορικού και του Αναπνευστικού Συστήματος
[3] [ΒΥ] Ανατομική, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Βιοχημεία του Ουροποιητικού και του Γεννητικού Συστήματος και του Μαστού
[3] [ΒΥ] Εκτροφή των Ζώων Συντροφιάς, των Κονίκλων και των Πειραματοζώων
[3] [ΒΥ] Εκτροφή των Ιπποειδών
[3] [ΒΥ] Εκτροφή των Ορνίθων
[4] [ΒΥ] Γενική Βακτηριολογία, Γενική και Ειδική Μυκητολογία και Μυκητιακά Νοσήματα, Γενική Ιολογία, Ανοσολογία
[4] [ΒΥ] Διατροφή (Ζωοτροφές, Σιτηρέσια)
[4] [ΒΥ] Εκτροφή Βοοειδών
[5] [ΒΥ] Αρχές Ακτινολογίας
[5] [ΒΥ] Αρχές Υγιεινής του Γάλακτος και των Προιόντων του
[5] [ΒΥ] Γενική Παθολογική Ανατομική
[5] [ΒΥ] Διαγνωστική
[5] [ΒΥ] ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Χειρουργική
[5] [ΒΥ] Κλινική Εξέταση των Ζώων
[5] [ΒΥ] Παθολογική Ανατομική του Κυττάρου και του Διάμεσου Ιστού
[5] [ΒΥ] Τεχνολογία του Γάλακτος και των Προϊόντων του
[5] [ΒΥ] Τοξικολογία
[6] [ΒΥ] Εκτροφή και Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών
[6] [ΒΥ] Μαιευτική-Παθολογία Αναπαραγωγής και Παθολογική Ανατομική του Γεννητικού Συστήματος των Σαρκοφάγων, Παθολογία Μαστού
[6] [ΒΥ] Παθολογία, Ακτινολογία, Χειρουργική και Παθολογική Ανατομική του Νευρικού Συστήματος και των Αισθητηρίων Οργάνων
[6] [ΒΥ] Παθολογία, Ακτινολογία, Χειρουργική, Παθολογική Ανατομική (Αναπνευστικό)
[6] [ΒΥ] Παθολογία, Ακτινολογία, Χειρουργική, Παθολογική Ανατομική (Κυκλοφορικο, Αίμα, Λεμφικό)
[6] [ΒΥ] Παθολογία, Ακτινολογία, Χειρουργική, Παθολογική Ανατομική (Ουροποιητικό)
[6] [ΒΥ] Τεχνολογία Τροφίμων Ι
[6] [ΒΥ] Υγιεινή Τροφίμων Ι (Μικροβιολογία και Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Θηραμάτων και Μελιού)
[7] [ΒΥ] Μαιευτική
[7] [ΒΥ] Οργάνωση και Λειτουργία Σφαγείων, Παραγωγή και Διασφάλιση της Ποιότητας του Κρέατος, Υγιεινή και Επιθεώρηση του Κρέατος
[7] [ΒΥ] Παθολογία Αναπαραγωγής των Θηλυκών Ζώων και Φυσιοπαθολογία Αναπαραγωγής των Αρσενικών Ζώων
[7] [ΒΥ] Παθολογία, Χειρουργική, Απεικονιστική Διαγνωστική και Παθολογική Ανατομική του Πεπτικού Συστήματος των Ζώων
[7] [ΒΥ] Υγιεινή και Διασφάλιση της Ποιότητας και Τεχνολογία Αλιευμάτων
[8] [ΒΥ] Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία
[8] [ΒΥ] Παθολογία του Δέρματος και του Ενδοκρινικού Συστήματος
[8] [ΒΥ] Παθολογία του Νευρικού και του Μυοσκελετικού Συστήματος
[8] [ΒΥ] Παθολογική Ανατομική του Δέρματος και του Ενδοκρινικού Συστήματος
[8] [ΒΥ] Παθολογική Ανατομική του Κινητικού και του Ενδοκρινικού Συστήματος
[8] [ΒΥ] Χειρουργική του Μυοσκελετικού Συστήματος
[9] [ΒΥ] ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π.
---------------------------------