Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα) (356)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 356
Ίδρυμα: ΧΑΡΠΑ
Site: http://www.geo.hua.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.10
ΕΒΕT (2023) : 9.39
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 16375
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10775
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 75
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 75
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 59
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 59
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 13725
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10125
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 8
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπλ/φορικής
[0] [ΒΥ] Βιογεωγραφία
[0] [ΒΥ] Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
[0] [ΒΥ] Γεωμ/λογική Χαρτογράφηση
[0] [ΒΥ] Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
[0] [ΒΥ] Κλιματική Αλλαγή
[0] [ΒΥ] Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά επιλογής Ι
[0] [ΒΥ] Οικονομική του Χώρου
[0] [ΒΥ] Παιδαγωγική Ψυχολογία
[0] [ΒΥ] Παράκτια Γεωμορφ/γία
[0] [ΒΥ] Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης
[0] [ΒΥ] Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ
[0] [ΒΥ] Χρήσεις Γης - Διαχείριση Έγγειου Αποθέματος
[0] [ΒΥ] Χωροκοινωνικές & Πολιτισμικές Διακρίσεις & Ιεραρχίες
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Ιστορική Γεωγραφία
[1] [ΒΥ] Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά (Ι)
[1] [ΒΥ] Στοιχεία Οικονομικών για Γεωγράφους
[1] [ΒΥ] Φύση και Καταγραφή Γεωγραφικών Δεδομένων
[1] [ΒΥ] Φυσική Γεωγραφία
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Χαρτογραφία
[2] [ΒΥ] Κοινωνική Γεωγραφία
[2] [ΒΥ] Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά (ΙΙ)
[2] [ΒΥ] Περιβάλλον και Άνθρωπος
[2] [ΒΥ] Στατιστική Ανάλυση για Γεωγράφους
[3] [ΒΥ] Διαχείριση Περιβάλλοντος
[3] [ΒΥ] Θεματική Χαρτογραφία
[3] [ΒΥ] Μετεωρολογία – Κλιματολογία
[3] [ΒΥ] Οικονομική Γεωγραφία
[3] [ΒΥ] Πληθυσμιακή Γεωγραφία & Δημογραφία
[3] [ΒΥ] Ποιοτικές Μέθοδοι για Γεωγράφους
[4] [ΒΥ] Αστική Γεωγραφία
[4] [ΒΥ] Γεωγραφία Υπαίθρου
[4] [ΒΥ] Πολιτική Γεωγραφία
[4] [ΒΥ] Υδρολογία & Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
[4] [ΒΥ] Φωτο-ερμηνεία / Τηλεπισκόπηση
[4] [ΒΥ] Ωκεανογραφία
[5] [ΒΥ] Γεωμορφολογία
[5] [ΒΥ] Περιφερειακή Ανάπτυξη
[5] [ΒΥ] Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα
[5] [ΒΥ] Χωρική Ανάλυση
[7] [ΒΥ] Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
[7] [ΒΥ] Αριθμητικές & Στατιστικές Μέθοδοι για Γεωγράφους
[7] [ΒΥ] Γεωαρχαιολογία
[7] [ΒΥ] Γεωγραφία Μεταφορών και Υποδομών
[7] [ΒΥ] Γεωπολιτική
[7] [ΒΥ] Διεθνής Μετανάστευση
[7] [ΒΥ] Ειδικά θέματα Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου
[7] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης
[7] [ΒΥ] Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Ακινήτων
[7] [ΒΥ] Εφαρμοσμένα ΣΓΠ
[7] [ΒΥ] Η Γεωγραφία των Παγκοσμιοποιημένων Παραγωγικών Δικτύων
[7] [ΒΥ] Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά επιλογής ΙΙ
[7] [ΒΥ] Ποτάμια Γεωμορφολογία
[7] [ΒΥ] Στρατηγικός και Τοπικός Προγραμματισμός
[7] [ΒΥ] Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος
[7] [ΒΥ] Χωροταξία
[8] [ΒΥ] Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
[8] [ΒΥ] Ασφαλείς Πόλεις
[8] [ΒΥ] Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού
[8] [ΒΥ] Γεωλογία Τεταρτογενούς
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης
[8] [ΒΥ] Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
[8] [ΒΥ] Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού
[8] [ΒΥ] Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος
---------------------------------

Το Τμήμα
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1999 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Από το Νοέμβριο του 2013 ανήκει στη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών.
Το Τμήμα προσφέρει ένα Προπτυχιακό και ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης, συνδυάζοντας τη θεωρητική προσέγγιση με τις εμπειρικές εφαρμογές και τις μελέτες περίπτωσης, εμπλουτίζεται με έρευνες πεδίου και συμπληρώνεται με τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας e-class.
Η άρτια κτηριακή υποδομή, ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και η έντονη δραστηριότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού διασφαλίζουν ένα ποιοτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον ανάλογο των διεθνών προτύπων.
Στόχος του Τμήματος είναι να επιτύχει μέσα από τη συνεχή, συνεπή και ποιοτική λειτουργία του, αφενός την εμπέδωση του αντικειμένου της Γεωγραφίας ως επιστημονικό πεδίο κομβικής σημασίας στην ευρύτερη Ακαδημαϊκή κοινότητα και την ελληνική κοινωνία, και αφετέρου την ανάδειξη του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ως πρότυπο γεωγραφικής εκπαίδευσης και έρευνας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τις σύγχρονης κοινωνίας.

Προπτυχιακές Σπουδές
Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας βασίζεται σε 5 γενικές εκπαιδευτικές αρχές:
· Ενιαία συγκρότηση του γνωστικού αντικειμένου της Γεωγραφίας
· Επικοινωνία και αλληλοσυμπλήρωση με άλλες επιστημονικές περιοχές.
· Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους φοιτητές/ριες και προώθηση εκπαιδευτικών μεθόδων που δίδουν βάρος στις ατομικές και ομαδικές εργασίες, καθώς και στην προσφορά μαθημάτων επιλογής.
· Έμφαση σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές μικρής και μεγάλης διάρκειας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για εργασίες τόσο πεδίου όσο και γραφείου.
· Αναγνώριση και αποδοχή του πλουραλισμού των ενδιαφερόντων και των μελλοντικών επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών προσανατολισμών στα πλαίσια του ευρύτατου αντικειμένου της γεωγραφίας.

Το πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται σε πέντε επιστημολογικούς πυλώνες: το χώρο, τον τόπο, το χρόνο, τη φύση και τις κοινωνικές σχέσεις, αναπτύσσεται δε στη βάση πέντε θεματικών περιοχών που προκύπτουν από το συγκερασμό των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την υπέρβαση των γνωστών στεγανών των εξειδικεύσεων. Οι πέντε θεματικές περιοχές που αναπτύσσονται παράλληλα, καθώς εντάσσονται και στα 4 έτη σπουδών, είναι οι εξής:
· Τεχνικές και Μεθοδολογικές Δεξιότητες που περιλαμβάνουν επί μέρους διδακτικές ενότητες, όπως π.χ. Μαθηματικά και Πληροφορική, Υπολογιστικές Μέθοδοι για Γεωγράφους, Διδακτική Γεωγραφίας, Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ), Φωτοερμηνεία / Τηλεπισκόπηση, Ξένες Γλώσσες.
· Φύση, Περιβάλλον, Κοινωνία με επί μέρους διδακτικές ενότητες τη Φυσική Γεωγραφία, τις Φυσικές Καταστροφές, τη Γεωμορφολογία, την Ωκεανογραφία, την Κλιματολογία, την Οικολογία, την Περιβαλλοντική Διαχείριση, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
· Χώροι και Κοινωνίες: Πόλη, Ύπαιθρος, Περιφέρειες, με επί μέρους διδακτικές ενότητες την Ιστορία της Γεωγραφίας, την Ιστορική και Οικονομική Γεωγραφία των Νεώτερων Χρόνων, την Ιστορία των Τεχνικών, την Οικονομική Γεωγραφία, οικονομική του χώρου , την Αστική και Κοινωνική Γεωγραφία, την Πολιτική Γεωγραφία, την Πολιτισμική Γεωγραφία τις Αναπαραστάσεις του χώρου-τόπου, την Πληθυσμιακή Γεωγραφία, την Κοινωνική Δημογραφία, τις Μεταναστεύσεις, τις Αγορές Εργασίας, τις Τεχνικές Υποδομές, τις Τεχνολογίες, τις Καινοτομίες.
· Τόποι, Περιοχές, Περιφέρειες / Πολιτισμοί του Κόσμου που περιλαμβάνουν την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο-Νότια Ευρώπη, την Αφρική, τη Νησιωτική Γεωγραφία και τις Ακτές, την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική.
· Προγραμματισμός και Διαχείριση του Χώρου με επιμέρους γνωστικά πεδία της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας όπως η Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Τοπική Ανάπτυξη, οι Χρήσεις Γης, η Διαχείριση Περιβάλλοντος, οι Πολεοδομικές και Χωροταξικές εφαρμογές, το Θεσμικό Πλαίσιο, τα συστήματα διακυβέρνησης με έμφαση στην Αυτοδιοίκηση κ.α.

Η επιστήμη της Γεωγραφίας
Η Γεωγραφία είναι μια πάντα επίκαιρη διεπιστημονική και συνθετική επιστημονική περιοχή που μελετά φυσικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, και πολιτισμικά φαινόμενα που διαδραματίζονται στο χώρο, μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση φυσικών και κοινωνικών παραγόντων και διεργασιών. Καταγράφει, περιγράφει και ερμηνεύει πως κατανέμονται και διαφοροποιούνται οι ποικίλες μορφές του χώρου από τη μια περιοχή στην άλλη και πως αλλάζουν μέσα στο χρόνο. Η γεωγραφική ανάλυση αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για να κατανοηθούν τα χωρικά φαινόμενα και να υποστηριχθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων όπως η ρύπανση και η παγκόσμια αλλαγή του περιβάλλοντος, οι φυσικές καταστροφές, η υποβάθμιση των φυσικών πόρων, οι κοινωνικές, και οικονομικές μεταβολές, η μετανάστευση, η φτώχεια, η ανισότητα, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η παγκοσμιοποίηση, οι γεωπολιτικές ισορροπίες και συγκρούσεις, η αστικοποίηση και η περιαστικοποίηση, η εκβιομηχάνιση και η αποβιομηχάνιση, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η τουριστική ανάπτυξη, η χωροθέτηση του εμπορίου, των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, κ. ά.

Το Τμήμα Γεωγραφίας
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 στη Μυτιλήνη. Η δημιουργία του ήλθε να καλύψει, έστω και καθυστερημένα, την απουσία σύγχρονης γεωγραφικής παιδείας στη χώρα που γέννησε τη Γεωγραφία και να ανταποκριθεί στην ανάγκη να αναπτυχθεί η σύγχρονη γεωγραφική ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα όπως και στον υπόλοιπο κόσμο. Ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας

Οι σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας επιδιώκουν να επιτύχουν τρεις στόχους: τον επαγγελματικό, τον εκπαιδευτικό και τον ακαδημαϊκό / ερευνητικό, που αποτελούν και τους άξονες συγκρότησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και τα μαθήματα ανήκουν σε τέσσερις ομάδες:
(α) Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον
(β) Ανθρωπογεωγραφία
(γ) Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
(δ) Γεωπληροφορική.
Οι τρεις πρώτες ομάδες προσφέρουν εισαγωγικές και εξειδικευμένες γνώσεις στις αντίστοιχες θεματικές περιοχές τους ενώ η τέταρτη εξοικειώνει τους φοιτητές με βασικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη γεωγραφική ανάλυση. Οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία που τους δίνει τη δυνατότητα να συνθέσουν τις γνώσεις τους σε ένα θέμα της επιλογής τους.
Στην διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν σε ξένα πανεπιστήμια, μέσω του προγράμματος Erasmus για την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, και να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Η σφαιρικότητα της γνώσης που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας εγγυάται την ικανότητα των αποφοίτων του να ασχοληθούν με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, δυνατότητες απασχόλησης προσφέρονται σε:
• Υπουργεία, Νομαρχίες και Δήμους,
• υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,
• μη κυβερνητικές οργανώσεις,
• ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Β/θμια Εκπ/ση, Ι.Ε.Κ., ΤΕΙ, ΑΕΙ, Στρατιωτικές σχολές),
• ερευνητικά κέντρα,
• υπηρεσίες τεκμηρίωσης και διαχείρισης δεδομένων, στατιστικές υπηρεσίες,
• δημοτικές επιχειρήσεις,
• τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες,
• γραφεία μελετών.

Το Επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται στο : ΠΔ:147- ΦΕΚ 124Α/2002

Τελαυταία τροποποίηση 21 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 26 Νοεμβρίου, 2016