Ο αριθμός εισακτέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
για το εκπαιδευτικό έτος 2015−2016
εδώ

Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και
Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 σε 701 (456 Πλοίαρχοι και 245 Μηχανικοί)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + nine =

Print This Post Print This Post