Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

Θέμα: Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_2267b.pdf (222 kB)

Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε 994 (528 Πλοίαρχοι και 466 Μηχανικοί)

1.1.α. Σε ποσοστό 65% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2ο και 4ο) και συγκεκριμένα:
i. ποσοστό 0,90 X 0,9049 Χ 65 = 52,93665% από ημερήσια Γενικά Λύκεια από τα επιστημονικά πεδία Θετικών
και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2ο και 4ο), με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν το σχολικό έτος 2019 – 2020.
ii. ποσοστό 0,90 Χ 0,0951 Χ 65 = 5,56335% από ημερήσια Γενικά Λύκεια από τα επιστημονικά πεδία Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο και 4ο), με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018 – 2019.
iii. ποσοστό 0,10 Χ 65 = 6,5% από κατόχους Βεβαίωσης Συμμετοχής των δύο τελευταίων ετών χωρίς νέα εξέταση Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Επί των
θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτό, το 13,66% αυτών θα καλύπτεται από υποψηφίους Εσπερινών ΓΕΛ
με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα).
1.1.β. Σε ποσοστό 35% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια όλων των τομέων και συγκεκριμένα:
i. ποσοστό 0,90 Χ 35 = 31,5% από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια όλων των τομέων, με τους όρους,  προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020.
ii. ποσοστό 0,10 Χ 35 = 3,5% από κατόχους Βεβαίωσης Συμμετοχής των δύο τελευταίων ετών χωρίς νέα
εξέταση.
Επιπλέον των θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com