Βιολογικό vs Χημικό

Πολλοί υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης, κυρίως, προβληματίζονται ανάμεσα στο Βιολογικό και το Χημικό. Τα τμήματα στα Ελληνικά ΑΕΙ είναι τα παρακάτω:

bioxim-14

To τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας δεν έχει επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού ή Βιολόγου.

asep_pe0304_0709
Ψάχνοντας στο internet για το παραπάνω θέμα βρήκα τις παρακάτω συζητήσεις  που αξίζει να δείτε:
http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=107041
http://ischool.e-steki.gr/showthread.php?t=59321.
Μια τοποθέτηση που μου άρεσε από αυτή τη συζήτηση είναι η παρακάτω:
spudes2gr
Μια επίσης πολύ σημαντική συζήτηση με επιστημονικό υπόβαθρο γίνεται εδώ με τίτλο: “Which is the most important science: Chemistry, Physics, or Biology?”

fieldsbypurity
Καλοδήμος Δ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =

Print This Post Print This Post