Αξιολόγηση του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Σύμφωνα με έκθεση της ΑΔΙΠ:

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας
 Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).
 Τα μέλη του μόνιμου & έκτακτου ΕΠ είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
 Πλήρης αξιοποίηση ΤΠΕ.
 Αξιόλογη & διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα.
 Ανεπτυγμένη σύνδεση με ΚΠΠ φορείς.
 Υπερβολικός φόρτος εργασίας των φοιτητών.
 Χαμηλή αναλογία διδασκόντων διδασκομένων.
 Υπερβολικός αριθμός εξετάσεων.
 Έλλειψη διοικητικού προσωπικού.

© 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

two × 5 =

error: Content is protected !!