Τα υπέρ και κατά για 300 ΑΕΙ και ΤΕΙ

Αγαπητοί υποψήφιοι/ες φοιτητές για να τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού πρέπει να γνωρίζετε για κάθε τμήμα:
-Πρόγραμμα Σπουδών
-Αξιολογήσεις
-Υποδομές (κτήρια ,εξοπλισμός)
-Μεταπτυχιακά
-Επαγγελματικά δικαιώματα
-Ανάγκες της Αγορά εργασίας
Όλα τα προγράμματα σπουδών εδώ 
Για τους 4 πρώτους παράγοντες μπορείτε να σχηματίσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα μέσα από τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις  που διενεργεί η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Οι αξιολογήσεις αυτές είναι δυστυχώς  στα Αγγλικά.  Πολλά τμήματα τις έχουν μεταφράσει. Όσα είναι στα Ελληνικά έχουν την κατάληξη GR. Έχοντας διαβάσει αρκετές έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο επιεικείς με το διδακτικό προσωπικό.
Μπορείτε να δείτε όλες τις εξωτερικές αξιολογήσεις εδώ: https://sep4u.gr/axiologiseis/

ΑΔΙΠ
ΑΔΙΠ

Αποσπάσματα από εξωτερικές αξιολογήσεις:

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Φυσικοθεραπείας
– Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών  Προσόντων (EQF).
– Τα μέλη του μόνιμου & έκτακτου ΕΠ είναι πολύ υψηλού επιπέδου.
– Πλήρης αξιοποίηση ΤΠΕ.
– Αξιόλογη & διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα.
– Ανεπτυγμένη σύνδεση με ΚΠΠ φορείς.
– Υπερβολικός φόρτος εργασίας των φοιτητών.
– Χαμηλή αναλογία διδασκόντων διδασκομένων.
– Υπερβολικός αριθμός εξετάσεων.
– Έλλειψη διοικητικού προσωπικού.

ΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας
– Υψηλής ποιότητας συγγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό από τα μέλη ΕΠ.
– Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο με το επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών
Προσόντων (EQF).
– Απαιτείται αύξηση του αριθμού μόνιμων μελών ΕΠ.
– Περιορισμένη ερευνητική δραστηριότητα εξαιτίας του φόρτου εργασίας και των περιορισμένων πόρων.
– Ελλιπής εργαστηριακός & ερευνητικός εξοπλισμός

ΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα Ραδιολογίας–Ακτινολογίας
– Το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτιο και ισοδύναμο (επίπεδο Bachelor) με αντίστοιχα προγράμματα διεθνώς.
– Τα μέλη ΕΠ είναι υψηλού επιπέδου.
– Πολύ καλές υποδομές φοιτητικής μέριμνας(σίτιση, περίθαλψη, κτλ).
– Το αυστηρό πλαίσιο που θέτει το Υπουργείο περιορίζει την ευελιξία του προγράμματος σπουδών, με επιπτώσεις κυρίως στην κλινική εκπαίδευση.
– Απαιτείται αναβάθμιση μέρους του εργαστηριακού εξοπλισμού.
– Έλλειψη χώρων για γραφεία, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας.
– Απαιτείται εξορθολογισμός της εξεταστική διαδικασίας (τυποποίηση μοριοδότησης, εξωτερικοί εξεταστές, αυστηρότερη επιτήρηση, εξομάλυνση βαθμολογίας, κτλ).
– Περιορισμένη και όχι συστηματοποιημένη ερευνητική δραστηριότητα.
– Παρατεταμένη διάρκεια φοίτησης, μεγάλος αριθμός λιμναζόντων φοιτητών