Αξιολόγηση του τμήματος Φαρμακευτικής του Παν. Πατρών

Σύμφωνα με έκθεση της ΑΔΙΠ :
Πανεπιστήμιο Πάτρας – Τμήμα Φαρμακευτικής
 Τα μέλη ΔΕΠ είναι υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και επιτελούν άρτιο διδακτικό έργο.
 Πλούσια και αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασίες.
 Κινητικότητα μελών ΔΕΠ.
 Το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται αναθεώρηση με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και την αποφυγή επικαλύψεων.
 Απαιτείται αναβάθμιση του εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού.
 Υπερβολικός αριθμός εισακτέων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =

Print This Post Print This Post