Οι νέες βαθμολογίες για τα αγωνίσματα των ΤΕΦΑΑ.

πατήστε εδώ

Τα νέα όρια είναι πιο χαλαρά. Π.χ. με τα νέα όρια  για τα 20 μόρια στα  400μ απαιτείται χρόνος μέχρι 55” στα παλιά όρια το άριστα ήταν για επίδοση μέχρι 52”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *