Προβλέψεις βάσεων και πραγματικότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα

Πέρυσι τέτοια εποχή το esos.gr δημοσιεύεσαι προβλέψεις του Σχ. Συμβούλου   ΠΕ03 κ. Καραγιάννη. Το ίδιο έκανε και φέτος. Διάβασα τα σχόλια των υποψηφίων και νοιώθω υποχρέωση ως θεσμικός παράγοντας να θέσω υπόψιν των υποψηφίων τις αντίστοιχες προβλέψεις του κ. Καραγιάννη το 2015 και τις αντίστοιχες βάσεις.  Ο έλεγχος επιτυχίας έγινε στο εύρος πρόβλεψης και όχι στην κεντρική τιμή.
Πατήστε εδώ για το σχετικό πίνακα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *