Πρόβλεψη βάσεων : Αλήθειες και ψέματα

Κάθε χρόνο πριν από την ανακοίνωση των βάσεων κάποιοι δημοσιεύουν προβλέψεις. Κάποιος από αυτούς με ανάρτηση του σε sites μεγάλης επισκεψιμότητας χαρακτήρισε τις προβλέψεις του ως μεγάλη επιτυχία. Στο παρακάτω πίνακα θα δείτε τις προβλέψεις και τις διαφορές με τις βάσεις. Η ταξινόμηση έχει γίνει με βάση την απόλυτη διαφορά μορίων. Από τα δεδομένα προκύπτει:
Διαφορά μέχρι 49 μόρια είχαμε σε 58 τμήματα ποσοστό 12,8%
Διαφορά μέχρι 100 μόρια είχαμε σε 107 τμήματα ποσοστό 23,6%
Διαφορά μέχρι 149 μόρια είχαμε σε 142 τμήματα ποσοστό 31,3%
Διαφορά μέχρι 198 μόρια είχαμε σε 174 τμήματα ποσοστό 38,4%
Εντύπωση προκαλεί η μεγάλη αποτυχία στα Παιδαγωγικά Τμήματα ενώ ήταν φανερό  ότι θα ανέβουν οι βάσεις.
Η άποψη μου είναι ότι μια πρόβλεψη θεωρείται επιτυχημένη όταν απέχει από την τελική βάση 50 με 100 μόρια .  Αφήνω σε σας να κρίνετε αν είναι μεγάλη επιτυχία οι παρακάτω προβλέψεις.
Με τις προβλέψεις βάσεων που δημοσιεύονται κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά στεναχωριούνται ενώ θα έπρεπε να είναι χαρούμενα.

Ο πίνακας με τις συγκρίσεις προβλέψεων και βάσεων:  εδώ
Επεξήγηση πίνακα :
Εκτ2021 = Εκτίμηση Βάσης Β2021=Βάση 2021,
ΔΙΑΦ= Εκτίμηση Βάσης-Βάση 2021
|ΔΙΑΦ| = απόλυτη ΔΙΑΦ,
%|ΔΙΑΦ|/Β =(|ΔΙΑΦ|/Βάση 2021)*100

Από το πίνακα  προκύπτει ότι σε 130 τμήματα η απόκλιση είναι μικρότερη του 1% ποσοστό 29%.

Καλοδήμος Δ.