Τα 100 τμήματα με διαφορά μορίων πρώτου και τελευταίου επιτυχόντα πάνω από 5000 μόρια

Τα 100 τμήματα με διαφορά μορίων πρώτου και τελευταίου επιτυχόντα πάνω από 5000 μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018.

Πατήστε πάνω στο πεδίο ΔΙΑΦ  δύο φορές για να δείτε τα 100 πρώτα τμήματα με διαφορά μορίων πρώτου και τελευταίου επιτυχόντα πάνω από 5000 μόρια. Πατήστε πάνω στο πεδίο  που θέλετε για να κάνετε την επιθυμητή ταξινόμηση. Οι τεράστιες διαφορές πρώτου και τελευταίου επιτυχόντα  είναι κυρίως αποτέλεσμα του τεράστιου αριθμού εισακτέων. Η Ελλάδα είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια σε ποσοστό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 2019 το 84% των υποψηφίων των Ημερησίων ΓΕΛ θα περάσει σε κάποιο τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

[table “7” not found /]