Βαθμός πρώτου και τελευταίου επιτυχόντα στις Πανελλαδικές του 2013

πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα.
Ο λόγος που δημοσιεύω το βαθμό του πρώτου επιτυχόντα είναι για να αντικρούσω την άποψη πολλών υποψηφίων που ενώ τους αρέσει μια σχολή με βάση π.χ 15000 μόρια διστάζουν να τη δηλώσουν γιατί έχουν π.χ 3500 μόρια παραπάνω. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: υποψήφια που πριν δει τους βαθμούς ήθελε το τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) με βάση 14.772 μόρια το 2013 όταν είδε τους βαθμούς της που της έδιναν περίπου 18.300 μόρια άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να διεκδικήσει τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων και Μηχ/κων Η.Υ. Είναι λάθος να κρίνεται η αξία μιας σχολής από την ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής.

Καλοδήμος Δ.