Τα 10 τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου με την μεγαλύτερη επίδοση του 1ου επιτυχόντα

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την επίδοση του 1ου επιτυχόντα με Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Γλώσσα.
Στα τρία πρώτα τμήματα η κατάταξη με κριτήριο την επίδοση του 1ου επιτυχόντα είναι ακριβώς αντίστροφα με την κατάταξη του τελευταίου επιτυχόντα.  Το ίδιο συμβαίνει και με το Μαθηματικό και Φυσικό του ΕΚΠΑ.  Ο λόγος που έκανα τον παρακάτω πίνακα είναι για να απαντήσω στο συχνό ερώτημα της μορφής : “έπιασα 18.000 μόρια γιατί να δηλώσω το τμήμα Α (π.χ Μαθηματικό ΕΚΠΑ)  και να χάσω 2500 μόρια και να μην δηλώσω το τμήμα Β ( ΗΜΜΥ ΕΜΠ) και να κερδίσω 416 μόρια “. Για να μην έχετε τέτοια διλήμματα και να δηλώσετε τα τμήματα που πραγματικά επιθυμείτε να κάνετε το Μηχανογραφικό ΠΡΙΝ να δείτε τους βαθμούς στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.