Σύγκριση βαθμολογίας 1ου και τελευταίου επιτυχόντα ανά Τμήμα στις Πανελλαδικές 2023

Ταξινόμηση με βάση το όνομα του Τμήματος
pe23-1t-abc

Ταξινόμηση με βάση τα μόρια του 1ου επιτυχόντα

Ταξινόμηση σε αύξουσα σειρά με βάση τα μόρια του 1ου επιτυχόντα.

pe23-1t-1-moria-asc

Η πρώτη σελίδα του παραπάνω πίνακα περιέχει Τμήματα με φοιτητές χαμηλής επίδοσης. Ο πρώτος στο Φυσικό Λαμίας έχει 12.225 μόρια και ο πρώτος στο Μαθηματικό Καστοριάς έχει 12.625 μόρια όταν στο Φυσικό ΑΠΘ ο πρώτος έχει 19340 μόρια και ο τελευταίος 14576 μόρια και στο Μαθηματικό ΑΠΘ ο πρώτος έχει 18930 μόρια και ο τελευταίος 14735 μόρια!!!

 

Ταξινόμηση σε φθίνουσα σειρά με βάση τα μόρια του 1ου επιτυχόντα.

pe23-1t-1-moria-desc

Προσοχή τα Τμήματα μέχρι πριν  τη Νομική  Αθήνας περιέχουν Ειδικό (ά)  Μάθημα (τα) και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 19.680 μόρια !!!!
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 19210  μόρια !!!!
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 18510 μόρια !!!!

 

Ταξινόμηση με βάση την % διαφορά  του 1ου από τον τελευταίο

Ταξινόμηση σε φθίνουσα  σειρά με βάση την % διαφορά  του 1ου από τον τελευταίο

pe23-1t-diafora-pososto-desc

Σε 120 Τμήματα η % διαφορά 1ου και τελευταίου επιτυχόντα είναι μεγαλύτερη ή ίση του 50%!

 

Ταξινόμηση με αύξουσα σειρά  με βάση την % διαφορά του 1ου από τον τελευταίο

pe23-1t-diafora-pososto-asc

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς