Στο 52% των τμημάτων του Μηχανογραφικού είχαμε ΑΥΞΗΣΗ των βάσεων.

Σε 250 τμήματα είχαμε αύξηση των βάσεων
Σε 2 τμήματα είχαμε την ίδια βάση
Σε 227 τμήματα είχαμε πτώση των βάσεων
125% η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των βάσεων
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
9.865 μόρια το 2017 από 4.382 μόρια το 2016

6 τμήματα με κάτω από 5000 μόρια

102 τμήματα με κάτω από 10.000 μόρια

4006 (με άριστα το 22.0000) μόρια η χαμηλότερη βάση ΑΕΙ
Ιταλικής Φιλολογίας

2956 (με άριστα το 22.0000) μόρια η χαμηλότερη βάση ΤΕΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

19143 η υψηλότερη βάση
Ιατρική Αθήνας

Είχαμε μεγάλες αυξήσεις βάσεων στα τμήματα:
Αρχιτεκτονικής
Χημικών
Παιδαγωγικά
Τεχνολόγων Τροφίμων (ΤΕΙ )