Σχολές

 Ομαδοποιημένα Τμήματα

1o Πεδίο
Οι 20 σχολές που οδηγούν στο κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων
Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού

2o Πεδίο
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωπονίας
———
Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων
Πολιτικών Μηχ/κων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κων
ΗΜΜΗΥ
Μηχανολόγων Μηχ/κων
Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ
Ηλεκτρονικών Μηχ/κων ΤΕ
3o Πεδίο
Ιατρικής
Φυσικοθεραπείας

4ο Πεδίο
ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ)
Παιδαγωγικά

5o Πεδίο
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ
Οικονομικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ
Λογιστική & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ

Σε κάποια από τα παρακάτω τμήματα δεν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση τους. Η ενημέρωση συνεχίζεται….

[κωδικό][ΒΑΘ][πεδία][τμήμα]

 

[127][ΑΕΙ][1] Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας
[129][ΑΕΙ][1] Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
[225][ΑΕΙ][2] Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
[227][ΑΕΙ][2] Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
[353][ΑΕΙ][3,5] Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)
[326][ΑΕΙ][3,5] Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ (Αθήνα)
[637][ΤΕΙ][3] Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Αθήνα)
[639][ΤΕΙ][3] Αισθητικής και Κοσμητολογίας (Θεσ/νίκη)
[818][ΑΕΝ][2,5] Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού -Σχολή Μηχανικών
[817][ΑΕΝ][2,5] Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού -Σχολή Πλοιάρχων
[627][ΤΕΙ][3] Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας (Αθήνα)
[614][ΑΣΤΕ][1,5] Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)
[613][ΑΣΤΕ][1,5] Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
[327][ΑΕΙ][2,3] Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ (Αθήνα)
[869][ΑΣΤ][1,2,5] Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
[872][ΑΣΤ][1,2,5] Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί)
[851][ΣΤΡ][3] Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
[342][ΑΕΙ][1] Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)
[528][ΤΕΙ][2] Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα)
[370][ΑΕΙ][2] Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)
[234][ΑΕΙ][2] Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)
[231][ΑΕΙ][2] Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
[236][ΑΕΙ][2] Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
[233][ΑΕΙ][2] Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
[779][ΑΕΙ][2] Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιωαννίνων
[232][ΑΕΙ][2] Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας
[870][ΑΣΤ][1,2,5] Αστυφυλάκων
[176][ΑΕΙ][1,5] Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
[599][ΤΕΙ][1] Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)
[601][ΤΕΙ][1] Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσ/νίκη)
[277][ΑΕΙ][2,3] Βιολογίας Αθήνας
[279][ΑΕΙ][2,3] Βιολογίας Θεσσαλονίκης
[282][ΑΕΙ][2,3] Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)
[281][ΑΕΙ][2,3] Βιολογίας Πάτρας
[280][ΑΕΙ][2,3] Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων
[336][ΑΕΙ][2,5] Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πειραιά
[325][ΑΕΙ][2,3] Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ (Αθήνα)
[284][ΑΕΙ][2,3] Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα)
[131][ΑΕΙ][1] Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας
[133][ΑΕΙ][1] Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
[135][ΑΕΙ][1] Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας
[137][ΑΕΙ][1] Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
[310][ΑΕΙ][2] Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
[356][ΑΕΙ][2] Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα)
[283][ΑΕΙ][2] Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Αθήνας
[285][ΑΕΙ][2] Γεωλογίας Θεσσαλονίκης
[287][ΑΕΙ][2] Γεωλογίας Πάτρας
[273][ΑΕΙ][2,3] Γεωπονίας Θεσσαλονίκης
[360][ΑΕΙ][2,3] Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)
[274][ΑΕΙ][2,3] Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)
[186][ΑΕΙ][1] Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)
[521][ΤΕΙ][2,5] Γραφιστικής (Αθήνα) – Γραφιστικής
[517][ΤΕΙ][2,5] Γραφιστικής (Αθήνα)-Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (Αθήνα)
[212][ΑΕΙ][2,3] Δασολογίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα)
[275][ΑΕΙ][2,3] Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
[550][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
[551][ΤΕΙ][2,3] Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
[553][ΤΕΙ][2] Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)
[124][ΑΕΙ][1,5] Δημόσιας Διοίκησης
[633][ΤΕΙ][3] Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) – Δημόσιας Υγείας
[667][ΤΕΙ][3] Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) – Κοινοτικής Υγείας
[147][ΑΕΙ][1] Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης
[628][ΤΕΙ][3] Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)
[719][ΤΕΙ][3] Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσ/νικη)
[747][ΤΕΙ][3] Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα)
[271][ΑΕΙ][2,3] Διαχείρισης Περιβάλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)
[368][ΑΕΙ][1,5] Διαχείρρισης Πολιτισ. Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)
[580][ΤΕΙ][5] Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά)
[150][ΑΕΙ][5] Διεθνών και Ευρωπ. Οικον. Σπουδών ΟΠΑ
[161][ΑΕΙ][5] Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών (ΠΑΜΑΚ)
[179][ΑΕΙ][1,5] Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου
[355][ΑΕΙ][1,5] Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά
[604][ΤΕΙ][5] Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πειραιάς) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
[602][ΤΕΙ][5] Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[631][ΤΕΙ][5] Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
[594][ΤΕΙ][5] Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
[584][ΤΕΙ][5] Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης
[751][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αγ. Νικόλαος)
[585][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[603][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) -Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
[734][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[770][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
[610][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
[593][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[611][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
[777][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[605][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
[587][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα)
[596][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)
[591][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[609][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
[764][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[771][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
[765][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)
[766][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)
[715][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
[595][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)
[346][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο)
[320][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)
[352][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας
[740][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)
[549][ΤΕΙ][5] Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)
[755][ΤΕΙ][5] Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΑΜΦΙΣΣΑ)
[756][ΤΕΙ][5] Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ)
[240][ΑΕΙ][5] Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)
[154][ΑΕΙ][4] Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας
[174][ΑΕΙ][1,4] Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)
[497][ΑΣΠΑΙΤΕ][2] Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας (Αθήνας)
[507][ΑΣΠΑΙΤΕ][2] Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (Αθήνας)
[477][ΑΣΠΑΙΤΕ][2] Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (Αθήνας)
[776][ΑΣΠΑΙΤΕ][2] Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνας)
[106][ΑΕΙ][1] Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
[581][ΤΕΙ][5] Εμπορίας και Διαφήμισης (Αθήνα)
[148][ΑΕΙ][1] Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνας ΕΚΠΑ
[153][ΑΕΙ][1] Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ΠΑΝΤΕΙΟ
[294][ΑΕΙ][3] Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)
[324][ΑΕΙ][2,3] Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ΓΠΑ (Αθήνα)
[200][ΑΕΙ][2] Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Κρήτης (Ηράκλειο)
[372][ΑΕΙ][3] Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Αιγαίου (Λήμνος)
[328][ΑΕΙ][2,3] Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΓΠΑ (Αθήνα)
[288][ΑΕΙ][2] Επιστήμης των Υλικών Πάτρας
[216][ΑΕΙ][2,5] Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)
[405][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τρίκαλα)
[401][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθήνας
[404][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θράκης (Κομοτηνή)
[403][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
[402][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης (Σέρρες)
[323][ΑΕΙ][2,3] Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα)
[160][ΑΕΙ][4] Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)
[134][ΑΕΙ][4] Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
[136][ΑΕΙ][4] Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)
[250][ΑΕΙ][2,3] Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
[162][ΑΕΙ][4] Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)
[619][ΤΕΙ][3] Εργοθεραπείας (Αθήνα)
[519][ΤΕΙ][2,5] Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Αθήνα)
[750][ΤΕΙ][2,5] Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες)
[801][ΣΤΡ][2] Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα
[806][ΣΤΡ][2] Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα
[335][ΑΕΙ][2,5] Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)
[246][ΑΕΙ][2] Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ
[223][ΑΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)
[217][ΑΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)
[220][ΑΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)
[219][ΑΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης
[331][ΑΕΙ][2] ΗλεκτροΛΟΓΩΝ Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κρήτης (Χανιά)
[221][ΑΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας
[491][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)
[493][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα)
[495][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)
[489][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)
[487][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)
[483][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)
[499][ΤΕΙ][2] Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)
[501][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)
[505][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)
[705][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Λαμία)
[503][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)
[709][ΤΕΙ][2,5] Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ (Χανιά)
[146][ΑΕΙ][1,4] Θεατρικών Σπουδών Αθήνας
[169][ΑΕΙ][1,4] Θεατρικών Σπουδών Πάτρας
[362][ΑΕΙ][1,4] Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)
[168][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Θεάτρου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
[780][ΑΕΙ][1] Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) – Μουσουλμανικών Σπουδών
[101][ΑΕΙ][1] Θεολογίας Αθήνας
[103][ΑΕΙ][1] Θεολογίας Θεσσαλονίκης
[384][ΑΕΙ][1] Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)
[295][ΑΕΙ][3] Ιατρικής Αθήνας
[300][ΑΕΙ][3] Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)
[297][ΑΕΙ][3] Ιατρικής Θεσσαλονίκης
[302][ΑΕΙ][3] Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[301][ΑΕΙ][3] Ιατρικής Ιωαννίνων
[304][ΑΕΙ][3] Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)
[299][ΑΕΙ][3] Ιατρικής Πάτρας
[831][ΣΤΡ][3] Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης
[621][ΤΕΙ][3] Ιατρικών Εργαστηρίων (Αθήνα)
[623][ΤΕΙ][3] Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσ/νίκη)
[625][ΤΕΙ][3] Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα)
[827][ΣΤΡ][2] Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας
[821][ΣΤΡ][2] Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι
[826][ΣΤΡ][2] Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ)
[183][ΑΕΙ][1] Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας
[104][ΑΕΙ][1] Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)
[177][ΑΕΙ][1] Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)
[145][ΑΕΙ][1] Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα)
[116][ΑΕΙ][1] Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)
[114][ΑΕΙ][1] Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)
[110][ΑΕΙ][1] Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας
[112][ΑΕΙ][1] Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης
[108][ΑΕΙ][1] Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)
[173][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
[182][ΑΕΙ][1] Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας
[139][ΑΕΙ][1] Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
[163][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
[701][ΤΕΙ][2,5] Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.(Πειραιάς)
[167][ΑΕΙ][1] Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)
[165][ΑΕΙ][1] Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου
[343][ΑΕΙ][1] Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Κοινωνικής Διοίκησης
[373][ΑΕΙ][1] Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Πολιτικής Επιστήμης
[661][ΤΕΙ][1] Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα)
[643][ΤΕΙ][1] Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
[641][ΤΕΙ][1] Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)
[105][ΑΕΙ][1] Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας
[187][ΑΕΙ][1,4] Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)
[159][ΑΕΙ][1] Κοινωνικής Πολιτικής ΠΑΝΤΕΙΟ
[348][ΑΕΙ][1] Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)
[149][ΑΕΙ][1] Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)
[126][ΑΕΙ][1] Κοινωνιολογίας ΠΑΝΤΕΙΟ (Αθήνα)
[308][ΑΕΙ][3] Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα)
[307][ΑΕΙ][3] Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης
[841][ΣΤΡ][3] Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης
[696][ΤΕΙ][1,2,3,4,5] Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)
[731][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
[347][ΑΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)
[772][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
[561][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσ/νίκη)
[337][ΑΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)
[569][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
[773][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
[565][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
[774][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)
[559][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)
[775][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
[575][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)
[577][ΤΕΙ][5] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα)
[620][ΤΕΙ][3] Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)
[663][ΤΕΙ][3] Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)
[618][ΤΕΙ][3] Λογοθεραπείας (Πάτρα)
[252][ΑΕΙ][2] Μαθηματικών (Σάμος) – Μαθηματικών
[218][ΑΕΙ][2] Μαθηματικών (Σάμος) -Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
[243][ΑΕΙ][2] Μαθηματικών Αθήνας
[245][ΑΕΙ][2] Μαθηματικών Θεσσαλονίκης
[249][ΑΕΙ][2] Μαθηματικών Ιωαννίνων
[251][ΑΕΙ][2] Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών
[248][ΑΕΙ][2] Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) -Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
[247][ΑΕΙ][2] Μαθηματικών Πάτρας
[655][ΤΕΙ][3] Μαιευτικής (Αθήνα)
[657][ΤΕΙ][3] Μαιευτικής (Θεσ/νικη)
[662][ΤΕΙ][3] Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)
[314][ΑΕΙ][5] Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
[181][ΑΕΙ][1] Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος)
[213][ΑΕΙ][2] Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας
[480][ΤΕΙ][2,3] Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (Αθήνα)
[714][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Πειραιάς)
[722][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Χαλκίδα)
[720][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ (Θεσσαλονίκη)
[512][ΤΕΙ][2] Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ( Αθήνα)
[272][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ιωαννίνων
[340][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων
[215][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας
[713][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. (Πειραιάς)
[241][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
[644][ΤΕΙ][2] Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)
[222][ΑΕΙ][2,5] Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)
[242][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)
[230][ΑΕΙ][2,5] Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)
[224][ΑΕΙ][2,5] Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Θράκης (Ξάνθη)
[514][ΤΕΙ][2] Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ
[721][ΤΕΙ][2] Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ
[778][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Περιβάλλοντος Κοζάνη
[476][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Περιβάλοντος (Ξάνθη)
[214][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Περιβάλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)
[344][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)
[371][ΑΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)
[711][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Αθήνα)
[710][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΑΡΤΑ)
[725][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ηράκλειο)
[712][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Θεσσαλονίκη)
[724][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καβάλα)
[735][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)
[506][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λαμία)
[723][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Λάρισα)
[736][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Ναύπακτος)
[727][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Σέρρες)
[529][ΤΕΙ][2,5] Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ)
[238][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)
[737][ΤΕΙ][2] Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. (Χαλκίδα)
[513][ΤΕΙ][2] Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ
[471][ΤΕΙ][2] Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
[532][ΤΕΙ][2] Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά)
[363][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
[228][ΑΕΙ][2] Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)
[332][ΑΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)
[210][ΑΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)
[209][ΑΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
[211][ΑΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης
[592][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
[473][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
[767][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο)
[465][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)
[461][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιά)
[475][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες)
[479][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)
[467][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ(Λάρισα)
[516][ΤΕΙ][2] Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. (Θεσσαλονίκης)
[880][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
[879][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
[878][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
[864][ΣΤΡ][2] Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
[862][ΣΤΡ][2] Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα
[863][ΣΤΡ][2] Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα
[290][ΑΕΙ][2,3] Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[409][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) ΠΑΜΑΚ
[407][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
[408][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Μουσικών Σπουδών Αθήνας
[406][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
[511][ΤΕΙ][2] Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. (Αθήνα)
[229][ΑΕΙ][2] Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
[811][ΣΤΡ][2] Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι
[816][ΣΤΡ][2] Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί
[157][ΑΕΙ][5] Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά
[180][ΑΕΙ][5] Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος)
[121][ΑΕΙ][1] Νομικής (Κομοτηνή)
[117][ΑΕΙ][1] Νομικής Αθήνας
[119][ΑΕΙ][1] Νομικής Θεσσαλονίκης
[653][ΤΕΙ][3] Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)
[190][ΑΕΙ][3] Νοσηλευτικής (ΣΠΑΡΤΗ)
[651][ΤΕΙ][3] Νοσηλευτικής ( Λάρισα)
[645][ΤΕΙ][3] Νοσηλευτικής (Αθήνα)
[744][ΤΕΙ][3] Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)
[647][ΤΕΙ][3] Νοσηλευτικής (Θεσ/νικη)
[654][ΤΕΙ][3] Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)
[652][ΤΕΙ][3] Νοσηλευτικής (Λαμία)
[649][ΤΕΙ][3] Νοσηλευτικής (Πάτρα)
[306][ΑΕΙ][3] Νοσηλευτικής Αθήνας
[385][ΑΕΙ][1] Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)
[303][ΑΕΙ][3] Οδοντιατρικής Αθήνας
[305][ΑΕΙ][3] Οδοντιατρικής Θεσσαλονίκης
[836][ΣΤΡ][3] Οδοντιατρικό Θεσσαλονίκης (ΣΣΑΣ)
[629][ΤΕΙ][3] Οδοντικής Τεχνολογίας (Αθήνα)
[144][ΑΕΙ][5] Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκοπείου (Αθήνα)
[312][ΑΕΙ][5] Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα)
[315][ΑΕΙ][5] Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά
[612][ΑΕΙ][5] Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)
[152][ΑΕΙ][5] Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
[867][ΣΤΡ][5] Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης
[97][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)
[361][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)
[309][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών Αθήνας (ΕΚΠΑ)
[311][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)
[350][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος)
[345][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων
[321][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)
[317][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)
[319][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών Πάτρας
[718][ΤΕΙ][2,3] Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Αθήνα)
[752][ΤΕΙ][2,3] Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)
[635][ΤΕΙ][3] Οπτικής και Οπτομετρίας (Αθήνα)
[742][ΤΕΙ][3] Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο)
[400][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)
[313][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
[322][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)
[316][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά
[132][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
[143][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
[334][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
[128][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
[164][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)
[140][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
[142][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[130][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
[141][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας
[178][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος)
[341][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
[156][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
[166][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
[158][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)
[276][ΑΕΙ][2,3] Περιβάλλοντος Αιγαίου (Μυτιλήνη)
[185][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων
[333][ΑΕΙ][2,5] Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ
[366][ΑΕΙ][2,5] Πληροφορικής (Κέρκυρα)
[99][ΑΕΙ][2,5] Πληροφορικής (Λαμία) Π. Θεσ.
[338][ΑΕΙ][2,5] Πληροφορικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη)
[412][ΑΕΙ][2,5] Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)
[98][ΑΕΙ][2,5] Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)
[330][ΑΕΙ][2,5] Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ (Αθήνα)
[369][ΑΕΙ][2,3] Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)
[339][ΑΕΙ][2,5] Πληροφορικής Πειραιά
[107][ΑΕΙ][1] Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης
[351][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)
[123][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας ΕΚΠΑ
[411][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
[125][ΑΕΙ][1] Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΑΝΤΕΙΟ
[357][ΑΕΙ][1] Πολιτικών Επιστημών Θεσσαλονίκης ΑΠΘ
[201][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
[208][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)
[203][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
[207][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών Θράκης (Ξάνθη)
[205][ΑΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας
[445][ΤΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Πειραιάς)
[447][ΤΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Θεσσαλονίκη)
[451][ΤΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)
[768][ΤΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)
[769][ΤΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ (Τρίκαλα)
[509][ΤΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) – Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ
[443][ΤΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Αθήνα) – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
[510][ΤΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) – Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ
[455][ΤΕΙ][2] Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογράφων & Γεωπληροφορικής ΤΕ (Σέρρες) – Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
[354][ΑΕΙ][1,5] Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη)
[419][ΑΕΑ][2] Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας
[420][ΑΕΑ][2] Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης
[417][ΑΕΑ][1] Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[418][ΑΕΑ][1] Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
[413][ΑΕΑ][1] Πρόγραμμα Ιεαρατικών Σπουδών ΑΘΗΝΑΣ
[415][ΑΕΑ][1] Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[416][ΑΕΑ][1] Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
[414][ΑΕΑ][1] Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
[690][ΤΕΙ][4] Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα)
[694][ΤΕΙ][4] Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)
[692][ΤΕΙ][4] Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)
[192][ΑΕΙ][1] Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
[193][ΑΕΙ][1] Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας Σλαβικών Σπουδών
[318][ΑΕΙ][2,5] Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά
[329][ΑΕΙ][2,5] Στατιστικής ΟΠΑ (Αθήνα)
[866][ΣΤΡ][1] Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης
[520][ΤΕΙ][2] Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αθήνα)
[703][ΤΕΙ][2,5] Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
[522][ΤΕΙ][2,5] Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου T.E. (Καρδίτσα)
[877][ΠΥΡ][1,2,5] Σχολή Ανθυποπυραγών
[876][ΠΥΡ][1,2,5] Σχολή Πυροσβεστών
[555][ΤΕΙ][2,3,5] Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)
[697][ΤΕΙ][2,5] Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι)
[739][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)
[716][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολογίας Τροφίμων (Αθήνα)
[546][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
[717][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσ/νίκη)
[515][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)
[758][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)
[557][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)
[757][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα)
[759][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)
[760][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)
[761][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)
[762][ΤΕΙ][2,3] Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)
[748][ΤΕΙ][1,2] Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ
[698][ΤΕΙ][2,5] Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος)- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ
[367][ΑΕΙ][1,2,3,4,5] Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)
[607][ΤΕΙ][5] Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα)
[375][ΑΕΙ][5] Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)
[188][ΑΕΙ][1] Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας
[289][ΑΕΙ][3] Φαρμακευτικής Αθήνας
[291][ΑΕΙ][3] Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης
[293][ΑΕΙ][3] Φαρμακευτικής Πάτρας
[846][ΣΤΡ][3] Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης
[189][ΑΕΙ][1] Φιλολογίας (Καλαμάτα)
[115][ΑΕΙ][1] Φιλολογίας (Ρέθυμνο)
[109][ΑΕΙ][1] Φιλολογίας Αθήνας
[111][ΑΕΙ][1] Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
[113][ΑΕΙ][1] Φιλολογίας Ιωαννίνων
[175][ΑΕΙ][1] Φιλολογίας Πάτρας
[120][ΑΕΙ][1] Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης
[118][ΑΕΙ][1] Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας
[122][ΑΕΙ][1] Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωαννίνων
[102][ΑΕΙ][1] Φιλοσοφίας Πάτρας
[138][ΑΕΙ][1] Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)
[253][ΑΕΙ][2] Φυσικής Αθήνας
[255][ΑΕΙ][2] Φυσικής Θεσσαλονίκης
[259][ΑΕΙ][2] Φυσικής Ιωαννίνων
[261][ΑΕΙ][2] Φυσικής Κρήτης (Ηράκλειο)
[257][ΑΕΙ][2] Φυσικής Πάτρας
[615][ΤΕΙ][3] Φυσικοθεραπείας (Αθήνας)
[616][ΤΕΙ][3] Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)
[617][ΤΕΙ][3] Φυσικοθεραπείας (Θεσ/νικης)
[659][ΤΕΙ][3] Φυσικοθεραπείας (Λαμία)
[518][ΤΕΙ][1,2,5] Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αθήνα)
[263][ΑΕΙ][2,3] Χημείας Αθήνας
[265][ΑΕΙ][2,3] Χημείας Θεσσαλονίκης
[269][ΑΕΙ][2,3] Χημείας Ιωαννίνων
[270][ΑΕΙ][2,3] Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο)
[267][ΑΕΙ][2,3] Χημείας Πάτρας
[235][ΑΕΙ][2] Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα)
[237][ΑΕΙ][2] Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
[239][ΑΕΙ][2] Χημικών Μηχανικών Πάτρας
[155][ΑΕΙ][5] Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά
[730][ΤΕΙ][1,5] Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Καστοριά)
[741][ΤΕΙ][1,5] Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Αργοστόλι
[262][ΑΕΙ][2,5] Ψηφιακών Συστημάτων Πειραιά
[151][ΑΕΙ][1] Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)
[170][ΑΕΙ][1] Ψυχολογίας Παντείου (Αθήνα)
[171][ΑΕΙ][1] Ψυχολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα)
[172][ΑΕΙ][1] Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης
[875][ΣΤΡ][1] Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

7 + 1 =