Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος ΗΜΜΥ του Παν. Πελοποννήσου

Το Τμήμα ΗΜΜΥ ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σχετικά με τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη με σκοπό την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του και την αντιστοίχιση των πτυχίων τους με αυτά των πολυτεχνικών σχολών, ακολουθώντας την τυπική πορεία και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη νομοθεσία.
Ήδη από το 2019, έχει εγκριθεί για το Τμήμα ΗΜΜΥ πρόγραμμα πενταετούς φοίτησης που αντιστοιχεί σε 300 ECTS , ενώ το 2021 αναγνωρίστηκε η δυνατότητα απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) με την επιτυχή ολοκλήρωση των πενταετών σπουδών στο ΗΜΜΥ. Στην παρούσα φάση, τα μέλη ΔΕΠ και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών του ΠΑ.ΠΕΛ. εργάζονται εντατικά για την άρτια παρουσίαση του Τμήματος στους εμπειρογνώμονες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά τη διάρκεια αξιολόγησης που θα ακολουθήσει (πιθανότατα το καλοκαίρι του 2023) την υποβολή του φακέλου για την πιστοποίηση του Τμήματος. Σημειώνεται ότι ο επικαιροποιημένος φάκελος έχει ήδη υποβληθεί. Μετά από τη λήψη της πιστοποίησης του ΗΜΜΥ, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2023, και ενώ ήδη γίνονται συντονισμένες ενέργειες για την προετοιμασία νέου φακέλου προς αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την αντιστοίχιση του Τμήματος ΗΜΜΥ ΠΑ.ΠΕΛ. με τα αντίστοιχα τμήματα των πολυτεχνείων και την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Π.Δ. 99/2018, κατά το έτος 2024.
Διαβάστε τις λεπτομέρειες και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, σε σχετική επιστολή – ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος, ΗΜΜΥ, καθηγητή Νικολάου Βώρου.

uop-ece-2023.03.20-Ενημέρωση-Φοιτητριών_Φοιτητών-ΗΜΜΥ

2 σκέψεις στο “Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος ΗΜΜΥ του Παν. Πελοποννήσου

  1. Παρακαλώ διορθώστε τον τίτλο, δεν αναφερεται στο Παν Πατρών, αλλά στο Παν Πελοποννήσου

    • ευχαριστώ πολύ! έτυχε να δω από κοντά το τμήμα που είναι στην Πάτρα και μπερδεύτηκα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.