Νομικής (Αθήνας) (117)

[121][ΑΕΙ][1] Νομικής (Αθήνας);

http://law.duth.gr/

Το τμήμα Νομικής ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί την ίδια χρονιά. Δέχεται κατ’ έτος 600 περίπου φοιτητές. Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης. Η νομική Επιστήμη, αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών επιστημών, δεν περιορίζεται στον άχαρο ρόλο ενός συστήματος έρευνας του κρατούντος ή του προϊσχύσαντος θετικού δικαίου, αλλά αναζητεί τους κοινωνικούς όρους που διέπουν την εξέλιξη του δικαίου.

Απασχόληση πτυχιούχων

Για την απασχόληση των αποφοίτων έχει πολύ μέγαλο ενδιαφέρον η έρευνα για την απορρόφηση των αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αγορά εργασίας διεξήχθη από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ το ακαδημαϊκό έτος 2011-12. Πατήστε εδώ

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ13
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: α) Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ασκώντας δικηγορία. Για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του δικηγόρου θα πρέπει να κάνει 18άμηνη πρακτική άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και να επιτύχει στις ειδικές εξετάσεις στα Εφετεία. β) Ως δικαστικοί λειτουργοί. Για να μπει κανείς στον δικαστικό κλάδο θα πρέπει να δώσει τις σχετικές εξετάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας εξάσκησης της δικηγορίας. γ) Ως συμβολαιογράφοι, όπου θα πρέπει να λάβουν μέρος στις σχετικές εξετάσεις δύο χρόνια μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ο υποψήφιος πρέπει να τελειώσει τη Νομική και να δουλέψει για δύο χρόνια δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός. Οι θέσεις των συμβολαιογράφων είναι λίγες και το υπουργείο Δικαιοσύνης κάθε χρόνο προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση των θέσεων. δ) Ως υπάλληλοι στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε ειδική κατηγορία. ε) Στην εκπαίδευση (πολύ μικρός αριθμός νομικών διορίζονται στη μέση εκπαίδευση ως ΠΕ13). Τα τελευταία χρόνια ωστόσο παρατηρείται μια αλματωδώς αυξανόμενη υπερπροσφορά δικηγόρων που κατατάσσει τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως ως προς την αναλογία τους με τον πληθυσμό.Στην Ελλάδα οι δικηγόροι είναι περίπου 27.000 και αντιστοιχεί ένας σε κάθε 376 Ελληνες.

Άρθρο του Απόστολου Λακασα  στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την  23/12/2009  με τίτλο:
«Δύσκολος καιρός για Δικηγόρους…»
http://www.kathimerini.gr/380100/article/epikairothta/ellada/dyskolos-kairos-gia-dikhgoroys

Πρόγραμμα Σπουδών για τους φοιτητές εισαγωγής 2009-2010 και εντεύθεν

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ Εξάμηνο

 1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 2. Συνταγματικό Δίκαιο Ι
 3. Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου (συνδιδασκαλία τριών Τομέων)

Β’ Εξάμηνο

 1. Οικογενειακό Δίκαιο
 2. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι
 3. Διοικητικό Δίκαιο
 4. Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό)

Γ’ Εξάμηνο

 1. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
 2. Εμπράγματο Δίκαιο
 3. Ποινικό Δίκαιο Ι
 4. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ
 5. Εμπορικό Δίκαιο Ι

Δ’ Εξάμηνο

 1. Ποινικό Δίκαιο ΙΙ
 2. Ατομικές Ελευθερίες
 3. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι
 4. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ (Ανταγωνισμός)
 5. Φορολογικό Δίκαιο
 6. Εργατικό Δίκαιο ΙΙ

Ε’ Εξάμηνο

 1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Ι
 2. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
 3. Κληρονομικό Δίκαιο
 4. Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ
 5. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι
 6. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1

ΣΤ’ Εξάμηνο

 1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ
 2. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ
 3. Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/2
 4. Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα)
 5. Μεθοδολογία Δικαίου
 6. Διοικητική Δικαιοσύνη
 7. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές)

Ζ’ Εξάμηνο

 1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ
 2. Ατομική και Συλλογική Εκτέλεση
 3. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ (Δικαιοπρακτικές ενοχές)
 4. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙΙ
 5. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ
 6. Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η’ Εξάμηνο

 1. Πρακτική εφαρμογή Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
 2. Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 3. Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου
 4. Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 5. Ασκήσεις Δικαίου των Επιχειρήσεων
 6. Ασκήσεις Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ Εξάμηνο

 1. Ιστορία του Δικαίου
 2. Εγκληματολογία
 3. Διπλωματική Ιστορία
 4. Ξένη Γλώσσα

Β’ Εξάμηνο

 1. Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο
 2. Σωφρονιστική
 3. Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 4. Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
 5. Ξένη Γλώσσα

Γ’ Εξάμηνο

 1. Ρωμαϊκό Δίκαιο
 2. Ανακριτική
 3. Δίκαιο Περιβάλλοντος
 4. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
 5. Ξένη Γλώσσα

Δ’ Εξάμηνο

 1. Ειδικό Αστικό Δίκαιο (Δίκαιο Ασφάλισης των Πιστώσεων και Δίκαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης)
 2. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 3. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
 4. Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο
 5. Ξένη Γλώσσα

Ε’ Εξάμηνο

 1. Ασφαλιστικό Δίκαιο
 2. Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων Ανθρώπου
 3. Κοινωνιολογία του Δικαίου
 4. Δημοσιονομικό Δίκαιο
 5. Βυζαντινό Δίκαιο
 6. Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο
 7. Ξένη Γλώσσα

ΣΤ’ Εξάμηνο

 1. Υπαλληλικό Δίκαιο
 2. Πολιτικές Ιδέες
 3. Διεθνείς Σχέσεις
 4. Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο
 5. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 6. Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου
 7. Ξένη Γλώσσα

Ζ’ Εξάμηνο

 1. Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
 2. Τραπεζικό Δίκαιο
 3. Νομική ορολογία και μετάφραση
 4. Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο

Η’ Εξάμηνο

 1. Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
 2. Δίκαιο Ανηλίκων
 3. Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 4. Διεθνής Διαιτησία
 5. Ναυτικό Δίκαιο
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!