Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης (129)

129 – Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 1951
Το Τμήμα Αγγλικής σήμερα αποτελείται από τέσσερις Τομείς:
-Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
-Αγγλικής Λογοτεχνίας
-Αμερικανικής Λογοτεχνίας
-Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!