Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας (127 )

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 127
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.90
ΕΒΕ (2023) : 11.00
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.enl.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2849/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ
[4] [ΒΥ] ΑΡΑΒΟΛΟΓΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
[2] [ΒΥ] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
[4] [ΒΥ] ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
[7] [ΒΥ] ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΖΩΗ
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[2] [ΒΥ] ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
[4] [ΒΥ] ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ : ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
[4] [ΒΥ] ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
[7] [ΒΥ] ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
[2] [ΒΥ] ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[2] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ:ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 19ου και 20υ αι.
[1] [ΒΥ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ:ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 19ου και 20υ αι. Α ΕΞ.
[5] [ΒΥ] ΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ W.WHITMAN & ΤΗΣ E.DICKINSON
[2] [ΒΥ] ΟΨΕΙΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β ΕΞ( Μονό για τους φοιτητές εισαγωγής 2009 και μετά)
[3] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ:ΠΑΙΔΑΓ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
[8] [ΒΥ] ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
[1] [ΒΥ] ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ
[3] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΙΣΤΟΡ ΝΕΩΤ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
[2] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
---------------------------------

Σκοπός
Το Tμήμα Αγγλικής Φιλολογίας έχει σκοπό να αναδείξει επιστήμονες με γνώσεις της Αγγλικής και της Αγγλο-Αμερικάνικης γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο.

Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) της Φιλοσοφικής Σχολής περιλαμβάνει δύο Τομείς, τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας και τον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού, και προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στo πλαίσιo δύο Κατευθύνσεων Σπουδών: Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας και Κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού. Το Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις δύο Κατευθύνσεις και έχει διεπιστημονικό και διακλαδικό χαρακτήρα με έμφαση στις αγγλικές σπουδές.
Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης (αγγλική-ελληνική γλώσσα) και της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ενώ του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας και της συγκριτικής λογοτεχνίας.

The 10 Most Spoken Languages In The World

Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
129 -ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13.19 18585 1780 170 0 4 20 εδώ Inf Math OS
127 -ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 10.79 18320 685 225 0 4 20 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 395 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 265 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τράπεζες, οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα και στους διεθνείς οργανισμούς, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Μεταφραστές) σε επιχειρήσεις και γενικά σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ06 και μπορούν να εργαστούν στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.

ΑΣΕΠ

Άλλες πληροφορίες
Ποια είναι όμως η βασική διαφορά μεταξύ των Φιλολογικών τμημάτων των Ξένων Γλωσσών και των Μεταφραστικών τμημάτων του Πανεπιστημίου του Ιονίου; Οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών μπορούν να διδάξουν την αντίστοιχη γλώσσα ενώ οι απόφοιτοι του μεταφραστικού δεν μπορούν! Σε αντιστάθμισμα, οι απόφοιτοι του μεταφραστικού μπορούν να υπογράφουν επίσημες μεταφράσεις του κράτους ενώ οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών δεν μπορούν! Σε κάθε περίπτωση, στην αγορά εργασίας περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους φαίνεται να εξασφαλίζει η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών παρά ο τομέας των επίσημων μεταφράσεων.

Επαγγελματικοί Σύλλογοι
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) ιδρύθηκε το 1978 και σήμερα αριθμεί περίπου 3000 μέλη.
http://www.pekade.gr/