Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας [183]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 183
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Site: https://www.spanll.uoa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2024) : 10.08
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 19030
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12270
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 83
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 85
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 76
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 85
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 63
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
[0] [ΒΥ] ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ
[0] [ΒΥ] ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] Η ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
[0] [ΒΥ] ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
[0] [ΒΥ] ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι
[0] [ΒΥ] ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
[0] [ΒΥ] ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ:ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[0] [ΒΥ] ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
[0] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[0] [ΒΥ] ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ
[0] [ΒΥ] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Β'
---------------------------------

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  ιδρύθηκε το 2009 (ΠΔ. 157). Το πρόγραμμα σπουδών του επικεντρώνεται στη μελέτη της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.

Tο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος με την προσφορά σειράς μαθημάτων επιλογής στοχεύει α) στην καλλιέργεια του ανεξάρτητου και κριτικού πνεύματος των φοιτητών και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για συνεχή έρευνα και γνώση και β) στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων με πολύπλευρη γνώση ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνεργάζεται με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, όπως το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τα Τμήματα αυτά παρέχουν στους φοιτητές/-τριες μαθήματα σχετικά με τη γλωσσολογία, την εκπαίδευση – παιδαγωγική, την ψυχολογία, καθώς και την ελληνική λογοτεχνία και πολιτισμό.

Στόχος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές/-τριες

  • α)να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της ισπανικής γλώσσας,
  • β) να χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς,
  • γ) να μελετήσουν τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής,
  • δ) να αναπτύξουν βασική ερευνητική ικανότητα στα επιστημονικά πεδία της γλώσσας/γλωσσολογίας και λογοτεχνίας/πολιτισμού με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας  και
  • ε) να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση στη διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας, ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τελευταία τροποποίηση 25 Ιουλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Ιουνίου, 2017 19:44