Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης (129)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 129
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Site: https://www.enl.auth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 12.23
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Ειδικό Μάθημα (EM) : ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 20
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 23075
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 18585
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 170
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 170
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 153
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 155
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] BECKETT ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ
[0] [ΒΥ] ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΘΕΑΤΡΟ 19ου ΚΑΙ 20ου ΑΙΩΝΑ
[0] [ΒΥ] ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ι
[0] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: ΔΡΑΜΑ
[0] [ΒΥ] ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΣΚΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
[0] [ΒΥ] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
---------------------------------

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 1951
Το Τμήμα Αγγλικής σήμερα αποτελείται από τέσσερις Τομείς:
-Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
-Αγγλικής Λογοτεχνίας
-Αμερικανικής Λογοτεχνίας
-Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών
39  μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου.
ΟΛΑ τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά.
Στα 2 πρώτα έτη υπάρχουν μόνο υποχρεωτικά μαθήματα. Αυτόματη εγγραφή.
2 τμηματικά μεταπτυχιακά με 3+1 κατευθύνσεις και ένα διατμηματικό με 2 ειδικεύσεις (μετάφραση & διερμηνεία)  .

The 10 Most Spoken Languages In The World

Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
129 -ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13.19 18585 1780 170 0 4 20 εδώ Inf Math OS
127 -ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 10.79 18320 685 225 0 4 20 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 395 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 265 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τράπεζες, οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα και στους διεθνείς οργανισμούς, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Μεταφραστές) σε επιχειρήσεις και γενικά σε θέσεις που χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας.
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ06 και μπορούν να εργαστούν στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.

ΑΣΕΠ

Άλλες πληροφορίες
Ποια είναι όμως η βασική διαφορά μεταξύ των Φιλολογικών τμημάτων των Ξένων Γλωσσών και των Μεταφραστικών τμημάτων του Πανεπιστημίου του Ιονίου; Οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών μπορούν να διδάξουν την αντίστοιχη γλώσσα ενώ οι απόφοιτοι του μεταφραστικού δεν μπορούν! Σε αντιστάθμισμα, οι απόφοιτοι του μεταφραστικού μπορούν να υπογράφουν επίσημες μεταφράσεις του κράτους ενώ οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών δεν μπορούν! Σε κάθε περίπτωση, στην αγορά εργασίας περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους φαίνεται να εξασφαλίζει η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών παρά ο τομέας των επίσημων μεταφράσεων.

Επαγγελματικοί Σύλλογοι
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) ιδρύθηκε το 1978 και σήμερα αριθμεί περίπου 3000 μέλη.
http://www.pekade.gr/

Τελαυταία τροποποίηση 29 Απριλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 2 Δεκεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 1 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 21 Νοεμβρίου, 2016