Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκοπείου (Αθήνα) [144]

Last updated on July 16th, 2019 at 09:09 am

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 144
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Βάση (2019) : 10379
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.dhee.hua.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2668/2019
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση Αξιολόγηση:
Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Εισακτέων 2001- 2020 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Πορτιμήσεων Επιτυχόντων 2019 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Συνολικών Πορτιμήσεων Υποψηφίων 2019 : Εδώ
Κατευθύνσεις:
---------------------------------

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1993 και αποτέλεσε το πρώτο Τμήμα του
Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου. Ανήκει, μαζί με το Τμήμα Γεωγραφίας, στη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Αποστολή του Τμήματος, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσής του, είναι: «η κατάρτιση στελεχών Οικιακής Οικονομίας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και στις απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης της οικογένειας» (άρθρα 2 και 3, ΠΔ 206, ΦΕΚ 97/12-6-1992).
Με βάση την αποστολή του, οι βασικοί στόχοι του Τμήματος είναι οι εξής:
i. Η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν στην οικιακή οικονομία, την οργάνωση και λειτουργία της οικογένειας, καθώς και τη διαχείριση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
ii. Η εκπαίδευση των φοιτητών σε τομείς του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τους κοινωνικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη με γνώμονα την ποιότητα ζωής. Η έννοια του όρου ποιότητα ζωής άπτεται όλου του φάσματος των συνθηκών της ζωής και των δραστηριοτήτων των μελών μιας οικογένειας (εισόδημα, οικονομική διαχείριση, καταναλωτική συμπεριφορά, επαγγελματική δραστηριότητα, κατοικία, διατροφή, περιβάλλον, διαπροσωπικές και  κοινωνικές σχέσεις), καθώς και των αλληλεπιδράσεών τους, οι οποίες συντελούν στη διασφάλιση της σωματικής και της ψυχικής υγείας τους.
iii. Η παροχή ψυχοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης για την απόκτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας, η οποία θα καταστήσει τους
αποφοίτους του Τμήματος ικανούς να αναλάβουν τη διδασκαλία, σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
μαθημάτων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Η Οικιακή Οικονομία διαμορφώνει τη θεματολογία της από:
• την επιστήμη του καταναλωτή και την οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού,
• την οικιακή τεχνολογία και τη βιωσιμότητα του οικιακού χώρου,
• τη στέγαση, την κατοικία και τη φιλοξενία,
• τη διαιτολογία, την επιστήμη των τροφίμων και την υγεία,
• την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου και τη μελέτη της οικογένειας,
• την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Οι κλάδοι απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος, εκτός της εκπαίδευσης (Καθηγητές Οικιακής Οικονομίας και συναφών αντικειμένων
– ΠΕ80) είναι: εμπορικές επιχειρήσεις, πολιτιστικά κέντρα, τοπική αυτοδιοίκηση, τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφορικές επιχειρήσεις,
γραφεία συμβούλων, τράπεζες, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις και επιμελητήρια, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κ.ά. Το πρόγραμμα σπουδών υποβοηθά τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών, τα οποία αφορούν: α) στην εγγραφή τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο (Αποφ. Συνεδρ. Οικον. Επιμ. Ελλάδος-Κ/87/19-2-3013) και β) στην πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας.
Ενισχύει επίσης την προσπάθεια διεύρυνσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, όπως είναι, για παράδειγμα, ο Τουρισμός ή η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και ο Πολιτισμός, μέσω σύναψης συμφώνων συνεργασίας με αντίστοιχους Επαγγελματικούς, Αναπτυξιακούς και Θεσμικούς Φορείς.
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει τους φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στις σπουδές στους σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών στον χώρο των Οικονομικών, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, της Δημόσιας Υγείας και Διατροφής, της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας, της Ειδικής Αγωγής, την μελέτη των φύλων κ.ά.

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!