ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) [189]

[189][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=79
1 εξ -Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 1
1 εξ -Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία:Από τους Προσωκρατικούς έως τους Στωικούς – Διδασκαλία κειμένου του Πλάτωνος
1 εξ -Εισαγωγή στην Βυζαντινή Φιλολογία
1 εξ -Εισαγωγή στην Θεωρητική Γλωσσολογία
1 εξ -Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος
1 εξ -Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία-Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας
1 εξ -Εισαγωγή στην Νεοελληνική Φιλολογία
1 εξ -Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων)
2 εξ -Αρχαία Ελληνική Ιστορία: Από των αρχαιοτάτων χρόνων έως τον Μ. Αλέξανδρο
2 εξ -Αττικοί Ρήτορες
2 εξ -Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας
2 εξ -Εισαγωγή στη Λαογραφία: Ήθη και Έθιμα
2 εξ -Επική Ποίηση: Όμηρος- Οδύσσεια
2 εξ -Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
2 εξ -Λατινική Θεματογραφία
2 εξ -Νεοελληνική Φιλολογία:Από τις αρχές έως και τον 17ο αιώνα
3 εξ -Βυζαντινή Ιστορία
3 εξ -Εισαγωγή στη Δραματική Ποίηση:Σοφοκλής
3 εξ -Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
3 εξ -Ησίοδος- Ομηρικοί Ύμνοι
3 εξ -Λατινική Πεζογραφία:Κικέρων
3 εξ -Μέθοδος Φιλολογικής Έρευνας
3 εξ -Νεοελληνική Φιλολογία: 18ος αιώνας-1930
4 εξ -Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία: Από τον Μ. Αλέξανδρο έως τον Αύγουστο
4 εξ -Δραματική Ποίηση: Ευριπίδης
4 εξ -Εισαγωγή στην Παλαιογραφία-Κωδικολογία-Εκδοτική
4 εξ -Εφαρμογές λογισμικού στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων
4 εξ -Θεωρία της Λογοτεχνίας: Ποιητική- Ρητορική- Αφηγηματικές Τεχνικές – Πρόσληψη
4 εξ -Ιστοριογραφία: Θουκυδίδης
4 εξ -Λατινική Ποίηση:Βεργίλιος
4 εξ -Νεοελληνική Φιλολογία:Από το 1930 έως σήμερα
5 εξ -Αριστοτέλης:Ποιητική
5 εξ -Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 2
5 εξ -Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Μυθολογία και Θρησκεία
5 εξ -Δημοτικό Τραγούδι – Νεοελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου
5 εξ -Δημοτικό Τραγούδι- Νεοελληνική λογοτεχνία της Κύπρου
5 εξ -Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
5 εξ -Καβάφης – Καρυωτάκης – Σικελιανός – Βάρναλης
5 εξ -Καβάφης – Καρυωτάκης- Σικελιανός – Βάρναλης
5 εξ -Λαογραφία: Μνημεία του Λόγου
5 εξ -Μεταβυζαντινή Γραμματεία – Κρητική λογοτεχνία
5 εξ -Νέα Ελληνική Γλώσσα: Φωνολογία, Μορφολογία
5 εξ -οίηση και Πεζογραφία της Γενιάς του ’30
5 εξ -Παπυρολογία
5 εξ -Φιλοσοφία: Πλάτων
6 εξ -Αθηναϊκός Ρομαντισμός- Γενιά του 1880
6 εξ -Αθηναϊκός ΡΦομαντισμός – Γενιά του 1880
6 εξ -Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών
6 εξ -Βυζαντινή Ιστοριογραφία
6 εξ -Ελληνιστική Γραμματεία
6 εξ -Επτανησιακή Σχολή
6 εξ -Η χρήση του Διαδικτύου στη φιλολογική έρευνα
6 εξ -Ιστορία του Νέου Ελληνισμού από το 1453 έως το 1821
6 εξ -Κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες
6 εξ -Λαογραφία: Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι
6 εξ -Λατινική Ποίηση: Δράμα και Σάτιρα
6 εξ -Λυρική Ποίηση: πλην Πινδάρου – Βακχυλίδου
6 εξ -Μεταγενέστερη Πεζογραφία: Κείμενα Β΄ Σοφιστικής
6 εξ -Μεταπολέμική Ελληνική Λογοτεχνία (Ποίηση – Πεζογραφία)
6 εξ -Παπυρολογία-Παλαιογραφία- Εκδοτική
7 εξ -Αισχύλος
7 εξ -Αριστοτέλης: Ποιητική
7 εξ -Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: Φωνολογία, Μορφολογία
7 εξ -Βιζυηνός – Παπαδιαμάντης – Ροΐδης – Καρκαβίτσας – Καζαντζάκης
7 εξ -Διδακτική της Γλώσσας και των Φιλολογικών Μαθημάτων. Ειδική Διδακτική και με νέες τεχνολογίες. Διδακτικές Ασκήσεις
7 εξ -Επική Ποίηση: Όμηρος-Ιλιάδα
7 εξ -Κλασική Αρχαιολογία – Αρχαία Θέατρα
7 εξ -Ποίηση και Πεζογραφία της Γενιάς του ’30
7 εξ -Σοφοκλής
7 εξ -Συγκριτική Γραμματολογία
8 εξ -Αριστοφάνης-Μέναδρος
8 εξ -Βυζαντινή Ιστοριογραφία: Παλαιολόγειοι Χρόνοι
8 εξ -Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
8 εξ -Εκδοτικά και Βιβλιογραφικά ζητήματα Νεοελλήνων συγγραφέων
8 εξ -Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος από το 1821 έως σήμερα
8 εξ -Λατινική Ποίηση: Λυρική ποίηση και Ελεγεία
8 εξ -Μεταγενέστερη Πεζογραφία: Κείμενα Β’ Σοφιστικής
8 εξ -Μεταπολεμική Ελληνική Λογοτεχνία (Ποίηση – Πεζογραφία)
8 εξ -Πίνδαρος – Βακχυλίδης

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές

-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑ
-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ
-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

Last updated on February 8th, 2017 at 09:00 am

Κλάδος ΠΕ02
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!