Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) (216)
Η Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το 1984, όντας χρονολογικά το δεύτερο Τμήμα Yπολογιστών/Πληροφορικής στην Ελλάδα. Από το 1985 λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα. Ευθύς με την έναρξη λειτουργίας του, το Τμήμα άρχισε και τη στενή συνεργασία του με το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Με τα χρόνια, το Τμήμα ανέπτυξε συνεργασίες με πολλές δεκάδες Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και εταιρείες. Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Πληροφορικής, το οποίο απετέλεσε τον πρώτο Ελληνικό κόμβο του Διαδικτύου (Internet), το Τμήμα υπήρξε εξ’ αρχής καλά δικτυωμένο με το διεθνή χώρο. Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει μια εικοσιπενταετία λειτουργίας, απόφοιτοι του Τμήματος κατέχουν λαμπρές θέσεις στον Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή επιχειρηματικό, βιομηχανικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Κατάλογος Μαθημάτων

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!