Η νέα δομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Φιλοσοφική Σχολή
1.Τμήμα Φιλολογίας (Ιωάννινα)
2.Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)
3.Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
(από το ακαδ. έτος 2019-20 μετονομάζεται σε Τμήμα Φιλοσοφίας)

Σχολή Θετικών Επιστημών
1.Τμήμα Μαθηματικών (Ιωάννινα)
2.Τμήμα Φυσικής (Ιωάννινα)
3.Τμήμα Χημείας (Ιωάννινα)

Σχολή Επιστημών Υγείας
1.Τμήμα Ιατρικής (Ιωάννινα)
2.Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)
3.Τμήμα Νοσηλευτικής* (Ιωάννινα)
4.Τμήμα Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Σχολή Επιστημών Αγωγής
1.Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)
2.Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιωάννινα) **

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας* (Ιωάννινα)
Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία* (Ιωάννινα)
Τμήμα Μετάφρασης & Διερμηνείας** (Ηγουμενίτσα)

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής* (Πρέβεζα)

Σχολή Μουσικών Σπουδών
Τμήμα Μουσικών Σπουδών* (Άρτα)

Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών* (Άρτα)

Σχολή Γεωπονίας
Τμήμα Γεωπονίας* (Άρτα)
Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Άρτα) **

Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

*Η εκπαιδευτική λειτουργία των συγκεκριμένων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)
** Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και έως το ακαδ. έτος 2021-2022 (άρθρο 3, παρ. 2 Ν. 4559/3-8-2018, ΦΕΚ 142/2018 τ.Α΄)