2018 Η νέα δομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Με το νόμο 4559/2018 έχουμε 11 σχολές και 26 τμήματα.

Φιλοσοφική Σχολή με έδρα τα Ιωάννινα
1. Φιλολογίας,
2. Ιστορίας και Αρχαιολογίας και
3. Φιλοσοφίας.

Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα τα Ιωάννινα:
1 Μαθηματικών,
2. Φυσικής,
2. Χημείας,

Σχολή Επιστημών Αγωγής με έδρα τα Ιωάννινα :
1. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και
2. Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών.

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών με έδρα τα Ιωάννινα
1 Οικονομικών Επιστημών , με έδρα τα Ιωάννινα.
2. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την πόλη της Πρέβεζας.

Σχολή Επιστημών Υγείας με έδρα τα Ιωάννινα και Τμήματα:
1. Ιατρικής και
2. Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.
3. Νοσηλευτικής, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.
4. Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.

Σχολή Καλών Τεχνών με έδρα τα Ιωάννινα
1.Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

Πολυτεχνική Σχολή με έδρα τα Ιωάννινα
1.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
2.Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και
3.Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
4.Μηχαωολόγων Μηχανικών

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1.10.2018 οι εξής Σχολές:

Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας.
1. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα την πόλη της Άρτας.

Σχολή Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας.
1. Γεωπονίας, με έδρα την πόλη της Άρτας
2. Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας.

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.
1. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.
2. Ψυχολογίας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.
3. Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας.

Σχολή Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας.
1. Μουσικών Σπουδών, με έδρα την πόλη της Άρτας.